Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0817(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0477/2013

Debatten :

PV 26/02/2014 - 17
CRE 26/02/2014 - 17

Stemmingen :

PV 27/02/2014 - 10.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0165

Notulen
Woensdag 26 februari 2014 - Straatsburg

17. Europees onderzoeksbevel in strafzaken ***I - Europees aanhoudingsbevel (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nuno Melo (A7-0477/2013)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de herziening van het Europees aanhoudingsbevel [2013/2109(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

Nuno Melo en Sarah Ludford leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Nikola Vuljanić, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, en Anna Maria Corazza Bildt.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Josef Weidenholzer, Janusz Wojciechowski, Franco Bonanini, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerard Batten, James Nicholson en Davor Ivo Stier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ruža Tomašić, Adam Bielan en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Nuno Melo en Sarah Ludford, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerard Batten.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 27.2.2014 en punt 10.11 van de notulen van 27.2.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid