Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0205(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0043/2014

Debatter :

PV 26/02/2014 - 18
CRE 26/02/2014 - 18

Omröstningar :

PV 27/02/2014 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0167

Protokoll
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg

18. Det frivilliga partnerskapsavtalet mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU *** - Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingåendet av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

Uttalande av kommissionen: Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU (2013/2990(RSP))

Yannick Jadot redogjorde för sitt betänkande.

Janez Potočnik (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Kriton Arsenis (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Elisabeth Köstinger för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, och Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Adam Bielan.

Talare: Janez Potočnik och Yannick Jadot.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Yannick Jadot och Vital Moreira, för INTA-utskottet, om ingåendet av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen (2013/2990(RSP)) (B7-0187/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 27.2.2014 och punkt 10.12 i protokollet av den 27.2.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy