Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Středa, 26. února 2014 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 3.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 4.Společná evropská právní úprava prodeje ***I (rozprava)
 5.Realizace záruky pro mladé lidi (rozprava)
 6.Vztahy mezi EU a Švýcarskem (rozprava)
 7.Hlasování
  
7.1.Politika soudržnosti (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Optimalizace rozvoje potenciálu nejvzdálenějších regionů (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Hodnocení financí Unie (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.5.Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi ES a Kostarikou, Salvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Nikaraguou a Panamou, s výjimkou čl. 49 odst. 3 této dohody *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.6.Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi ES a Kostarikou, Salvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Nikaraguou a Panamou, pokud jde o čl. 49 odst. 3 této dohody *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.7.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.8.Společný systém daně z přidané hodnoty * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.9.Změna rozhodnutí 2009/831/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.10.Změna rozhodnutí 2004/162/ES, pokud jde o jeho použití na Mayotte ode dne 1. ledna 2014 * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.11.Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi ES a Indonésií, s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.12.Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi ES a Indonésií, s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.13.Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi ES a Indonésií, pokud jde o záležitosti týkající se zpětného přebírání osob *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.14.Dohoda EU-Turecko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob *** (hlasování)
  
7.15.Doporučení k rozhodnutí – Prodloužení platnosti článku 147 jednacího řádu Evropského parlamentu do konce osmého volebního období (hlasování)
  
7.16.Změna článku 166 (konečné hlasování) a čl. 195 odst. 3 (hlasování ve výboru) jednacího řádu Evropského parlamentu *** (hlasování)
  
7.17.Jednotný evropský železniční prostor ***I (hlasování)
 8.Slavnostní zasedání – Česká republika
 9.Hlasování (pokračování)
  
9.1.Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici ***I (hlasování)
  
9.2.Interoperabilita železničního systému ***I (hlasování)
  
9.3.Bezpečnost železnic ***I (hlasování)
  
9.4.Agentura Evropské unie pro železnice ***I (hlasování)
  
9.5.Normalizace účtů železničních podniků ***I (hlasování)
  
9.6.Hlášení událostí v civilním letectví ***I (hlasování)
  
9.7.Zavedení palubního systému eCall ***I (hlasování)
  
9.8.Zprostředkování pojištění ***I (hlasování)
  
9.9.Třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 ***I (hlasování)
  
9.10.Transevropské telekomunikační sítě ***I (hlasování)
  
9.11.Přístupnost internetových stránek subjektů veřejného sektoru ***I (hlasování)
  
9.12.Společná evropská právní úprava prodeje ***I (hlasování)
  
9.13.Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I (závěrečné hlasování)
  
9.14.Dlouhodobé financování evropského hospodářství (hlasování)
  
9.15.Pohlavní vykořisťování a prostituce a jejich dopad na rovnost žen a mužů (hlasování)
  
9.16.Podpora rozvoje prostřednictvím odpovědných obchodních praktik (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Situace na Ukrajině (rozprava)
 14.Situace v Iráku (rozprava)
 15.Používání ozbrojených bezpilotních letounů (rozprava)
 16.Stav dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012) (rozprava)
 17.Evropský vyšetřovací příkaz ***I – Evropský zatýkací rozkaz (rozprava)
 18.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU *** – Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU (rozprava)
 19.Souostroví Špicberky a jeho rybolovné zdroje (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (246 kb) Prezenční listina (63 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (4622 kb) 
 
Zápis (218 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (939 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1918 kb) 
 
Zápis (278 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (1201 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (4306 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí