Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 26. februar 2014 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 4.Fælles EU-købelov ***I (forhandling)
 5.Gennemførelse af ungdomsgarantien (forhandling)
 6.Forbindelserne mellem EU og Schweiz (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Samhørighedspolitik (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.2.Optimering af potentialet i regionerne i den yderste periferi gennem mere synergi mellem EU's strukturfonde og andre EU-programmer (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.3.Evaluering af Unionens finanser (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.4.Indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.5.Aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side, undtagen artikel 49, stk. 3 *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.6.Aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side for så vidt angår artikel 49, stk. 3, heri *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.7.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.8.Det fælles merværdiafgiftssystem * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.9.Ændring af beslutning 2009/831/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.10.Ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar 2014 * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.11.Rammeaftale mellem EF og Indonesien om et alsidigt partnerskab og samarbejde, bortset fra tilbagetagelsesspørgsmål (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.12.Rammeaftale mellem EF og Indonesien om et alsidigt partnerskab og samarbejde, bortset fra tilbagetagelsesspørgsmål *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.13.Rammeaftale mellem EF og Indonesien om et alsidigt partnerskab og samarbejde for så vidt angår tilbagetagelsesspørgsmål *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.14.Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse *** (afstemning)
  
7.15.Henstilling til afgørelse - forlængelse af anvendelsen af artikel 147 i Parlamentets forretningsorden indtil udløbet af den ottende valgperiode (afstemning)
  
7.16.Ændring af artikel 166 (Endelig afstemning) og artikel 195, stk. 3 (Afstemninger i udvalgene) i Parlamentets forretningsorden *** (afstemning)
  
7.17.Et fælles europæisk jernbaneområde ***I (afstemning)
 8.Højtideligt møde - Den Tjekkiske Republik
 9.Afstemningstid (fortsat)
  
9.1.De nationale markeder for personbefordring med jernbane ***I (afstemning)
  
9.2.Interoperabilitet i jernbanesystemet ***I (afstemning)
  
9.3.Jernbanesikkerhed ***I (afstemning)
  
9.4.Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ***I (afstemning)
  
9.5.Normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber ***I (afstemning)
  
9.6.Indberetning af episoder inden for civil luftfart ***I (afstemning)
  
9.7.Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system ***I (afstemning)
  
9.8.Forsikringsformidling ***I (afstemning)
  
9.9.Unionens tredje flerårige handlingsprogram på sundhedsområdet for perioden 2014-2020 ***I (afstemning)
  
9.10.Transeuropæiske telekommunikationsnet ***I (afstemning)
  
9.11.Tilgængeligheden af offentlige organers websteder ***I (afstemning)
  
9.12.Fælles EU-købelov ***I (afstemning)
  
9.13.Fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter ***I (endelig afstemning)
  
9.14.Langsigtet finansiering af den europæiske økonomi (afstemning)
  
9.15.Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene (afstemning)
  
9.16.Udviklingsfremme gennem ansvarlig virksomhedspraksis, herunder udvindingsindustriens rolle i udviklingslande (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Situationen i Ukraine (forhandling)
 14.Situationen i Irak (forhandling)
 15.Anvendelse af bevæbnede droner (forhandling)
 16.De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012) (forhandling)
 17.Europæisk efterforskningskendelse ***I - Den europæiske arrestordre (forhandling)
 18.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træ og træprodukter til EU *** - Frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (forhandling)
 19.Svalbard-øgruppens retlige status og dens fiskeressourcer (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (240 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (4622 kb) 
 
Protokol (175 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (578 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1939 kb) 
 
Protokol (290 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (1145 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (4304 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik