Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 26 ta' Frar 2014 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ ***I (dibattitu)
 5.L-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ (dibattitu)
 6.Relazzjonijiet UE-Svizzera (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Politika ta' Koeżjoni (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.2.Ottimizzazzjoni tal-potenzjal tar-reġjuni ultraperiferiċi (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.3.Evalwazzjoni tal-finanzi tal-Unjoni (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.4.Il-varar ta' eCall interoperabbli fl-UE kollha ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.5.Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni bejn il-KE u l-Kosta Rika, El Salvador, il-Gwatemala, il-Ħonduras, in-Nikaragwa u l-Panama, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 49(3) tiegħu *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.6.Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni bejn il-KE u l-Kosta Rika, El Salvador, il-Gwatemala, il-Ħonduras, in-Nikaragwa u l-Panama, fir-rigward tal-Artikolu 49(3) tiegħu *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.7.Linji gwida għall-politika tal-Istati Membri dwar l-impjiegi * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.8.Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.9.Emendar tad-deċiżjoni 2009/831/KE għal dak li jikkonċerna l-perjodu ta' applikazzjoni tagħha * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.10.Emenda tad-Deċiżjoni 2004/162/KE fir-rigward tal-applikazzjoni tagħha għall-Majott mill-1 ta' Jannar 2014 * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.11.Ftehim qafas dwar sħubija komprensiva u kooperazzjoni KE-Indoneżja bl-eċċezzjoni ta' kwistjonijiet relatati mad-dħul mill-ġdid (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.12.Ftehim qafas dwar sħubija komprensiva u kooperazzjoni KE-Indoneżja bl-eċċezzjoni ta' kwistjonijiet relatati mad-dħul mill-ġdid *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.13.Ftehim qafas ta' sħubija komprensiva u kooperazzjoni KE-Indoneżja fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mad-dħul mill-ġdid *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.14.Ftehim UE-Turkija dwar ir-riammissjoni ta' persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni *** (votazzjoni)
  7.15.Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni - Proroga għall-Artikolu 147 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sal-aħħar tat-tmien leġislatura (votazzjoni)
  7.16.Emenda tal-Artikoli 166 (Votazzjoni aħħarija) u 195(3) (Votazzjoni fil-Kumitat) tar-Regoli ta' Proċedura *** (votazzjoni)
  7.17.Żona ferrovjarja unika Ewropea ***I (votazzjoni)
 8.Seduta solenni - Repubblika Ċeka
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  9.1.Servizzi tat-trasport ferrovjarju domestiku tal-passiġġieri ***I (votazzjoni)
  9.2.L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja ***I (votazzjoni)
  9.3.Is-sikurezza ferrovjarja ***I (votazzjoni)
  9.4.Aġenzija Ferrovjarja Ewropea ***I (votazzjoni)
  9.5.Normalizzazzjoni tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija ***I (votazzjoni)
  9.6.Ir-rappurtar tal-okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili ***I (votazzjoni)
  9.7.Tnedija tal-użu tas-sistema eCall immuntata fil-vettura ***I (votazzjoni)
  9.8.Medjazzjoni fl-assigurazzjoni ***I (votazzjoni)
  9.9.It-tielet programm ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa (2014-2020) ***I (votazzjoni)
  9.10.In-netwerks tat-telekomunikazzjonijiet trans-Ewropej ***I (votazzjoni)
  9.11.L-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-entitajiet tas-settur pubbliku ***I (votazzjoni)
  9.12.Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ ***I (votazzjoni)
  9.13.Il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati ***I (votazzjoni finali)
  9.14.Finanzjament fit-tul tal-ekonomija Ewropea (votazzjoni)
  9.15.L-isfruttament sesswali u l-prostituzzjoni u l-impatt tagħhom fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi (votazzjoni)
  9.16.Il-promozzjoni tal-iżvilupp permezz ta' prattiki ta' negozju responsabbli (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Sitwazzjoni fl-Ukraina (dibattitu)
 14.Sitwazzjoni fl-Iraq (dibattitu)
 15.L-użu ta' drones armati (dibattitu)
 16.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2012) (dibattitu)
 17.Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew ***I - Mandat ta' Arrest Ewropew (dibattitu)
 18.Ftehim ta' Sħubija Volontarja UE-Indoneżja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ fi prodotti tal-injam għall-UE *** - Ftehim ta' Sħubija Volontarju UE-Indoneżja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresta, governanza u kummerċ fil-prodotti tal-injam lejn l-UE (dibattitu)
 19.Arċipelagu ta' Svalbard u r-Riżorsi tas-Sajd tiegħu (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (250 kb) Lista tal-Membri preżenti (63 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (4622 kb) 
 
Minuti (230 kb) Lista tal-Membri preżenti (37 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (633 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1933 kb) 
 
Minuti (293 kb) Lista tal-Membri preżenti (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (1218 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (4314 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza