Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 26 lutego 2014 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 3.Akty delegowane (art. 87a ust. 6 Regulaminu)
 4.Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży ***I (debata)
 5.Wdrożenie gwarancji dla młodzieży (debata)
 6.Stosunki UE-Szwajcaria (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Polityka spójności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Optymalne rozwijanie potencjału regionów najbardziej oddalonych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Ocena finansów Unii (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Wdrożenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Umowa o dialogu politycznym i współpracy między WE a Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą, z wyjątkiem art. 49 ust. 3 tej umowy *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Umowa o dialogu politycznym i współpracy między WE a Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą, w odniesieniu do art. 49 ust. 3 tej umowy *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.7.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.8.Wspólny system podatku od wartości dodanej * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.9.Zmiana decyzji 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.10.Zmiana decyzji 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty począwszy od 1 stycznia 2014 r. * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.11.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy WE-Indonezja z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.12.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między WE a Indonezją, z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.13.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy WE-Indonezja w zakresie kwestii dotyczących readmisji *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.14.Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie *** (głosowanie)
  
7.15.Zalecenie w sprawie decyzji - Przedłużenie stosowania art. 147 Regulaminu Parlamentu do końca ósmej kadencji parlamentarnej (głosowanie)
  
7.16.Zmiana art. 166 (głosowanie końcowe) oraz art. 195 ust. 3 (głosowanie w komisji) Regulaminu Parlamentu Europejskiego *** (głosowanie)
  
7.17.Jednolity europejski obszar kolejowy ***I (głosowanie)
 8.Uroczyste posiedzenie - Republika Czeska
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
9.1.Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***I (głosowanie)
  
9.2.Interoperacyjność systemu kolei ***I (głosowanie)
  
9.3.Bezpieczeństwo kolei ***I (głosowanie)
  
9.4.Agencja Kolejowa Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
9.5.Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych ***I (głosowanie)
  
9.6.Zgłaszanie zdarzeń w lotnictwie cywilnym ***I (głosowanie)
  
9.7.Wdrożenie systemu pokładowego eCall ***I (głosowanie)
  
9.8.Pośrednictwo ubezpieczeniowe ***I (głosowanie)
  
9.9.Trzeci program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) ***I (głosowanie)
  
9.10.Transeuropejskie sieci telekomunikacyjne ***I (głosowanie)
  
9.11.Dostępność stron internetowych instytucji sektora publicznego ***I (głosowanie)
  
9.12.Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży ***I (głosowanie)
  
9.13.Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów ***I (głosowanie końcowe)
  
9.14.Długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej (głosowanie)
  
9.15.Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci (głosowanie)
  
9.16.Promowanie rozwoju za pomocą odpowiedzialnych praktyk biznesowych (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 14.Sytuacja w Iraku (debata)
 15.Stosowanie uzbrojonych dronów (debata)
 16.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012) (debata)
 17.Europejski nakaz dochodzeniowy ***I - Europejski nakaz aresztowania (debata)
 18.Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy UE i Indonezją dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE *** - Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Indonezji dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE (debata)
 19.Archipelag Svalbard i jego zasoby rybne (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (239 kb) Lista obecności (63 kb)    Wyniki głosowań imiennych (4622 kb) 
 
Protokół (228 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (626 kb) Wyniki głosowań imiennych (1916 kb) 
 
Protokół (295 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (1173 kb) Wyniki głosowań imiennych (4286 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności