Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 26. februára 2014 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 3.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 4.Spoločné európske kúpne právo ***I (rozprava)
 5.Realizácia záruky pre mladých ľudí (rozprava)
 6.Vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Politika súdržnosti (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Optimalizácia rozvoja potenciálu najvzdialenejších regiónov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Hodnotenie financií Únie (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi ES a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou, s výnimkou jej článku 49 ods. 3 *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi ES a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou, pokiaľ ide o článok 49 ods. 3 tejto dohody *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.7.Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.8.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.9.Zmena rozhodnutia 2009/831/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.10.Zmena rozhodnutia 2004/162/ES, pokiaľ ide o jeho uplatňovanie na Mayotte od 1. januára 2014 * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.11.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi ES a Indonéziou s výnimkou otázok súvisiacich s readmisiou (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.12.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi ES a Indonéziou s výnimkou otázok súvisiacich s readmisiou *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.13.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi ES a Indonéziou, pokiaľ ide o otázky súvisiace s readmisiou *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.14.Dohoda medzi EÚ a Tureckom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom *** (hlasovanie)
  
7.15.Odporúčanie pre rozhodnutie – Predĺženie platnosti ustanovení článku 147 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca ôsmeho volebného obdobia (hlasovanie)
  
7.16.Zmena článku 166 (záverečné hlasovanie) a článku 195 ods. 3 (hlasovanie vo výbore) rokovacieho poriadku Parlamentu *** (hlasovanie)
  
7.17.Jednotný európsky železničný priestor ***I (hlasovanie)
 8.Slávnostná schôdza – Česká republika
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  
9.1.Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy ***I (hlasovanie)
  
9.2.Interoperabilita systému železníc ***I (hlasovanie)
  
9.3.Bezpečnosť železníc ***I (hlasovanie)
  
9.4.Železničná agentúra Európskej únie ***I (hlasovanie)
  
9.5.Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov ***I (hlasovanie)
  
9.6.Hlásenie udalostí v civilnom letectve ***I (hlasovanie)
  
9.7.Zavádzanie palubného systému eCall ***I (hlasovanie)
  
9.8.Sprostredkovanie poistenia ***I (hlasovanie)
  
9.9.Tretí akčný program Únie v oblasti zdravia na obdobie 2014 – 2020 ***I (hlasovanie)
  
9.10.Transeurópske telekomunikačné siete ***I (hlasovanie)
  
9.11.Prístupnosť webových lokalít orgánov verejného sektora ***I (hlasovanie)
  
9.12.Spoločné európske kúpne právo ***I (hlasovanie)
  
9.13.Výroba, prezentácia a predaj tabakových a súvisiacich výrobkov ***I (záverečné hlasovanie)
  
9.14.Dlhodobé financovanie európskeho hospodárstva (hlasovanie)
  
9.15.Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť (hlasovanie)
  
9.16.Podpora rozvoja prostredníctvom zodpovedných obchodných praktík (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Situácia na Ukrajine (rozprava)
 14.Situácia v Iraku (rozprava)
 15.Používanie ozbrojených bezpilotných lietadiel (rozprava)
 16.Základné práva v Európskej únii (2012) (rozprava)
 17.Európsky vyšetrovací príkaz ***I – Európsky zatykač (rozprava)
 18.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Indonéziou o presadzovaní práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do EÚ *** – Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Indonéziou o presadzovaní práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do EÚ (rozprava)
 19.Súostrovie Svalbard a jeho rybolovné zdroje (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (244 kb) Prezenčná listina (63 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (4622 kb) 
 
Zápisnica (222 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (887 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1911 kb) 
 
Zápisnica (294 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (1161 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (4371 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia