Index 
Jegyzőkönyv
PDF 297kWORD 227k
2014. február 26., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 4.Közös európai adásvételi jog ***I (vita)
 5.Az ifjúsági garancia végrehajtása (vita)
 6.Az EU és Svájc közötti kapcsolatok (vita)
 7.Szavazások órája
  
7.1.A kohéziós politika (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.2.A legkülső régiók, a strukturális alapok és egyéb uniós programok (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.3.Az Unió pénzügyi helyzetének értékelése (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.4.Az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítése ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.5.A Costa Rica Köztársasággal, a Salvadori Köztársasággal, a Guatemalai Köztársasággal, a Hondurasi Köztársasággal, a Nicaraguai Köztársasággal és a Panamai Köztársasággal létrejött, politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás, annak 49. cikke (3) bekezdésének kivételével *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.6.Az Costa Rica Köztársasággal, a Salvadori Köztársasággal, a Guatemalai Köztársasággal, a Hondurasi Köztársasággal, a Nicaraguai Köztársasággal és a Panamai Köztársasággal létrejött, politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás, annak 49. cikke (3) bekezdése tekintetében *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.7.A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.8.A közös hozzáadottértékadó-rendszer * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.9.A 2009/831/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosítása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.10.A 2004/162/EK határozat 2014. január 1-jétől Mayotte-ra történő alkalmazása tekintetében történő módosítása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.11.Az Európai Közösség és az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.12.Az Európai Közösség és az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.13.Az Európai Közösség és az Indonézia közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás a visszafogadással kapcsolatos kérdések tekintetében *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.14.Az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás *** (szavazás)
  
7.15.Határozatra irányuló ajánlás – a Parlament eljárási szabályzata 147. cikke alkalmazásának kiterjesztése a nyolcadik parlamenti ciklus végéig (szavazás)
  
7.16.Az Európai Parlament eljárási szabályzata 166. cikkének (zárószavazás) és 195. cikke (3) bekezdésének (szavazás a bizottságban) módosítása *** (szavazás)
  
7.17.Az egységes európai vasúti térség ***I (szavazás)
 8.Ünnepélyes ülés – Cseh Köztársaság
 9.Szavazások órája (folytatás)
  
9.1.A belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások ***I (szavazás)
  
9.2.A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága ***I (szavazás)
  
9.3.A vasúti biztonság ***I (szavazás)
  
9.4.Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ***I (szavazás)
  
9.5.A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése ***I (szavazás)
  
9.6.A polgári légi közlekedésben előforduló események jelentése ***I (szavazás)
  
9.7.A fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítése ***I (szavazás)
  
9.8.A biztosítási közvetítés ***I (szavazás)
  
9.9.Az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (2014–2020) ***I (szavazás)
  
9.10.Transzeurópai távközlési hálózatok ***I (szavazás)
  
9.11.A közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítése ***I (szavazás)
  
9.12.Közös európai adásvételi jog ***I (szavazás)
  
9.13.Dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártása, kiszerelése és értékesítése ***I (zárószavazás)
  
9.14.Az európai gazdaság hosszú távú finanszírozása (szavazás)
  
9.15.Szexuális kizsákmányolás és prostitúció és ezeknek a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatása (szavazás)
  
9.16.A fejlődés előmozdítása felelős üzleti gyakorlatok révén (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Az ukrajnai helyzet (vita)
 14.Az iraki helyzet (vita)
 15.A katonai robotrepülőgépek használata (vita)
 16.Az alapvető jogok helyzete Európában (2012) (vita)
 17.Az európai nyomozási határozat ***I - Az európai elfogatóparancs (vita)
 18.Az EU és Indonézia közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek EU-ba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás *** - Az EU és Indonézia közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek EU-ba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (vita)
 19.A Svalbard szigetcsoport és halászati erőforrásai (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Jacek PROTASIEWICZ alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.35-kor nyitják meg.


2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

– A Bizottság rendelete az Európai Unió vasúti rendszerének „járművek – mozdonyok és személyszállító járművek” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (D026966/03 – 2014/2570(RPS) – határidő: 2014/05/07)
utalva, illetékes: TRAN

– A Bizottság rendelete a pénzbírságoknak és kényszerítő bírságoknak a kiszabására, valamint a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek elismerésének a visszavonására vonatkozó, a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. és 7. cikke szerinti részletes szabályok meghatározásáról (D028008/04 – 2014/2608(RPS) – határidő: 2014/05/24)
utalva, illetékes: TRAN

– A Bizottság irányelve a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (TCEP/TCPP/TDCP) (D029354/03 – 2014/2601(RPS) – határidő: 2014/05/21)
utalva, illetékes: IMCO

– A Bizottság irányelve a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a biszfenol-A tekintetében történő módosításáról (D029355/04 – 2014/2602(RPS) – határidő: 2014/05/21)
utalva, illetékes: IMCO

– A Bizottság rendelete az Európai Unió vasúti rendszeréhez tartozó vasúti alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról – Jogszabályi rész (D029397/02 – 2014/2578(RPS) – határidő: 2014/05/13)
utalva, illetékes: TRAN

– A Bizottság határozata bizonyos közös repülésbiztonsági szabályoktól való eltérésnek a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkének (6) bekezdése alapján a Szlovák Köztársaság és az Egyesült Királyság számára történő engedélyezéséről (D029684/02 – 2014/2563(RPS) – határidő: 2014/05/05)
utalva, illetékes: TRAN

– A Bizottság határozata a textiltermékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (D029993/02 – 2014/2574(RPS) – határidő: 2014/05/13)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok, dioxinjellegű PCB-k és nem dioxinjellegű PCB-k koncentrációjának ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról és a 252/2012/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (D030010/03 – 2014/2592(RPS) – határidő: 2014/05/19)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ametoktradin, azoxisztrobin, cikloxidim, ciflutrin, dinotefurán, fenbukonazol, fenvalerát, fludioxonil, fluopiram, flutriafol, fluxapiroxád, glufozinát-ammónium, imidakloprid, indoxakarb, MCPA, metoxifenozid, pentiopirád, spinetoram és trifloxistrobin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D030447/02 – 2014/2579(RPS) – határidő: 2014/04/14)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található bentiavalikarb, ciazofamid, cihalofop-butil, forklórfenuron, pimetrozin és sziltiofam maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D030448/02 – 2014/2564(RPS) – határidő: 2014/04/05)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a folyékony olaj és zsír tengeri szállítása tekintetében a 852/2004/EK rendelet II. mellékletének egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről (D030733/03 – 2014/2587(RPS) – határidő: 2014/05/15)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a szellőztetőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapításáról (D030784/02 – 2014/2588(RPS) – határidő: 2014/05/18)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a 823/2012/EU rendeletnek a ciflutrin hatóanyag jóváhagyásának lejárati időpontja tekintetében való módosításáról (D031096/02 – 2014/2594(RPS) – határidő: 2014/04/20)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: AGRI, IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– A Bizottság rendelete a 142/2011/EU rendeletnek az állati melléktermékek és a belőlük származó termékek tüzelőberendezésekben tüzelőanyagként való felhasználása tekintetében történő módosításáról (D031368/04 – 2014/2598(RPS) – határidő: 2014/05/20)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság irányelve a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános szakmai ismeretekkel, az egészségi állapottal, valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról – Jogszabályi rész (D031395/02 – 2014/2607(RPS) – határidő: 2014/05/22)
utalva, illetékes: TRAN

– A Bizottság rendelete az adathordozót (mikrocsipet) tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 383/2012/EU rendelet módosításáról (D031426/01 – 2014/2571(RPS) – határidő: 2014/05/08)
utalva, illetékes: TRAN

– A Bizottság irányelve a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról (D031432/01 – 2014/2569(RPS) – határidő: 2014/05/07)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság határozata a nyomtatott papír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló 2012/481/EU határozat módosításáról (D031561/02 – 2014/2575(RPS) – határidő: 2014/05/13)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság határozata bizonyos közös repülésbiztonsági szabályoktól való eltérésnek a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkének (6) bekezdése alapján az Egyesült Királyság számára történő engedélyezéséről (D031611/03 – 2014/2568(RPS) – határidő: 2014/05/06)
utalva, illetékes: TRAN

– A Bizottság határozata a 2006/799/EK, a 2007/64/EK, a 2009/300/EK, a 2009/894/EK, a 2011/330/EU, a 2011/331/EU és a 2011/337/EU határozatnak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról (D031756/02 – 2014/2606(RPS) – határidő: 2014/05/22)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről szóló 2008/1166/EK rendelet III. mellékletének a 2016. évi gazdaságszerkezeti felmérés során begyűjtendő mutatók felsorolása tekintetében történő módosításáról (D031808/02 – 2014/2603(RPS) – határidő: 2014/05/21)
utalva, illetékes: AGRI

– A Bizottság irányelve a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló 2006/118/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (D031851/01 – 2014/2611(RPS) – határidő: 2014/05/26)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete az 582/2011/EU rendeletnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében a részecskekibocsátás fedélzeti diagnosztikai rendszerek általi megfigyelése tekintetében történő módosításáról (D031931/02 – 2014/2591(RPS) – határidő: 2014/05/15)
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

– A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (IFRIC) 21. számú értelmezése tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D032024/01 – 2014/2576(RPS) – határidő: 2014/05/13)
utalva, illetékes: ECON (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 50. cikke)


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unióban közvetlen, jelentős és előrelátható hatást kifejtő ügyletekre, valamint a szabályok és kötelezettségek kijátszásának megakadályozása alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)00792 – 2014/2581(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a 2014. február 13-i beérkezés időpontját követően.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 305/2011/EU rendelet V. mellékletének az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzése tekintetében történő módosításáról (C(2014)00866 – 2014/2593(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a 2014. február 18-i beérkezés időpontját követően.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának ellenőrzése tekintetében történő módosításáról (C(2014)00951 – 2014/2590(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a 2014. február 17-i beérkezés időpontját követően.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettől az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás tekintetében történő eltérésről (C(2014)00954 – 2014/2583(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a 2014. február 14-i beérkezés időpontját követően.

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettől a „Clean Sky 2” Közös Vállalkozás tekintetében való eltérésről (C(2014)00967 – 2014/2582(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a 2014. február 14-i beérkezés időpontját követően.

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettől a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás tekintetében való eltérésről (C(2014)00968 – 2014/2589(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a 2014. február 14-i beérkezés időpontját követően.

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettől az ECSEL Közös Vállalkozás tekintetében való eltérésről (C(2014)00969 – 2014/2584(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a 2014. február 14-i beérkezés időpontját követően.

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 305/2011/EU rendelet III. mellékletének módosításáról az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat elkészítése során használt mintára vonatkozóan (C(2014)01014 – 2014/2605(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a 2014. február 21-i beérkezés időpontját követően.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO.


4. Közös európai adásvételi jog ***I (vita)

Jelentés a közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Jogi Bizottság. Előadók: Klaus-Heiner Lehne és Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

Tadeusz Zwiefka (az előadó, Klaus-Heiner Lehne helyett) és Luigi Berlinguer (előadó), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ashley Fox, előterjesztik a jelentést.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Evelyne Gebhardt (az IMCO bizottság véleményének előadója) és Hans-Peter Mayer (az IMCO bizottság véleményének előadója), Raffaele Baldassarre, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Alexandra Thein, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andreas Schwab, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexandra Thein, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Mairead McGuinness, Francisco Sosa Wagner, független, Mészáros Alajos, Antonio Masip Hidalgo, Edvard Kožušník, Dimitar Stoyanov és Giuseppe Gargani.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik és António Fernando Correia de Campos.

Felszólal: Viviane Reding, Tadeusz Zwiefka és Luigi Berlinguer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.26-i jegyzőkönyv, 9.12. pont .


5. Az ifjúsági garancia végrehajtása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az ifjúsági garancia végrehajtása (2014/2566(RSP))

Dimítriosz Kúrkulasz (a Tanács soros elnöke) és Andor László (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Göncz Kinga, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nadja Hirsch, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Silvia-Adriana Ţicău, és Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Franz Obermayr, független, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Phil Bennion, Karima Delli, Paul Murphy, Regina Bastos, Enrique Guerrero Salom, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Davor Ivo Stier, Martina Anderson, Bauer Edit, Emer Costello, Sari Essayah, Jutta Steinruck, Martin Kastler, Sylvana Rapti és Glenis Willmott.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Dimitar Stoyanov és Zbigniew Zaleski.

Felszólal: Roberta Angelilli, hogy kékkártyás kérdést tegyen fel (az elnök megvonja tőle a szót, mert felszólalása nem minősül kékkártyás kérdésnek), Andor László és Dimítriosz Kúrkulasz.

A vitát berekesztik.


6. Az EU és Svájc közötti kapcsolatok (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az EU és Svájc közötti kapcsolatok (2014/2596(RSP))

Dimítriosz Kúrkulasz (a Tanács soros elnöke) és Andor László (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

(Mario Borghezio a Bizottság tagja előtt svájci zászlót lobogtatva félbeszakítja annak nyilatkozatát. Az elnök felszólítja Mario Borgheziót, hogy hagyja el az üléstermet, amit a képviselő meg is tesz.)

Felszólal: Mairead McGuinness, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pat the Cope Gallagher, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Philip Claeys, független.

Felszólal: Andor László és Dimítriosz Kúrkulasz.

A vitát berekesztik.

°
° ° °

Felszólal: Bruno Gollnisch Daniel Cohn-Bendit felszólalásával kapcsolatban.

Az elnök jelzi, hogy az eljárási szabályzat 152. cikkének (3) bekezdésével összhangban Mario Borgheziót kizárja az ülés további részéről, és hogy a 152. cikk (6) bekezdésének megfelelően az 153. cikk végrehajtására irányuló kérelmet fog intézni az elnökhöz.

Felszólal: David Campbell Bannerman.


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


7.1. A kohéziós politika (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az EU kohéziós politikájára és a 2007–2013 közötti programok végrehajtásáról szóló 2013. évi stratégiai jelentésre vonatkozó 7. és 8. bizottsági jelentésről [2013/2008(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2014)0132)


7.2. A legkülső régiók, a strukturális alapok és egyéb uniós programok (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a legkülső régiók lehetőségei fejlesztésének a strukturális alapok és a többi uniós program közötti szinergiák megteremtése révén történő optimalizálásáról [2013/2178(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2014)0133)


7.3. Az Unió pénzügyi helyzetének értékelése (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az elért eredmények alapján az Unió pénzügyi helyzetének értékeléséről: új eszköz az Európai Bizottság javított mentesítési eljárásához [2013/2172(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Michael Theurer (A7-0068/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2014)0134)


7.4. Az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítése ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Philippe De Backer (előadó) az eljárási szabályzat 177. cikkének (4) bekezdése alapján indítványozza, hogy a szavazást napolják el a 2014. áprilisi plenáris ülésre.

A Parlament elfogadja az indítványt.

Így a szavazást elnapolják az említett plenáris ülésre.


7.5. A Costa Rica Köztársasággal, a Salvadori Köztársasággal, a Guatemalai Köztársasággal, a Hondurasi Köztársasággal, a Nicaraguai Köztársasággal és a Panamai Köztársasággal létrejött, politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás, annak 49. cikke (3) bekezdésének kivételével *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Costa Rica Köztársaság, a Salvadori Köztársaság, a Guatemalai Köztársaság, a Hondurasi Köztársaság, a Nicaraguai Köztársaság és a Panamai Köztársaság közötti, politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak – annak 49. cikke (3) bekezdésének kivételével – az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [12399/2013 - C7-0425/2013- 2012/0219A(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0463/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2014)0135)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.6. Az Costa Rica Köztársasággal, a Salvadori Köztársasággal, a Guatemalai Köztársasággal, a Hondurasi Köztársasággal, a Nicaraguai Köztársasággal és a Panamai Köztársasággal létrejött, politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás, annak 49. cikke (3) bekezdése tekintetében *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Costa Rica Köztársaság, a Salvadori Köztársaság, a Guatemalai Köztársaság, a Hondurasi Köztársaság, a Nicaraguai Köztársaság és a Panamai Köztársaság közötti, politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak – annak 49. cikke (3) bekezdése tekintetében – az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12400/2013 - C7-0426/2013- 2012/0219B(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Renate Weber (A7-0119/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2014)0136)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.7. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2014)0137)


7.8. A közös hozzáadottértékadó-rendszer * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az egységes héabevallás tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról [COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2014)0138)


7.9. A 2009/831/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosítása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2009/831/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról [COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2014)0139)


7.10. A 2004/162/EK határozat 2014. január 1-jétől Mayotte-ra történő alkalmazása tekintetében történő módosítása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2004/162/EK határozatnak 2014. január 1-jétől Mayotte-ra történő alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0144/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2014)0140)


7.11. Az Európai Közösség és az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Időközi jelentés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [11250/2013 - C7-0351/2013- 2013/0120A(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ana Gomes (A7-0093/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2014)0141)


7.12. Az Európai Közösség és az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [11251/2013 – C7-0351/2013 – 2013/0120A(NLE)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Rapporteure: Ana Gomes (A7-0134/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0142)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.13. Az Európai Közösség és az Indonézia közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás a visszafogadással kapcsolatos kérdések tekintetében *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések tekintetében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [11313/2013 - C7-0356/2013- 2013/0120B(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ana Gomes (A7-0115/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2014)0143)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.14. Az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és a Török Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozat tervezetére vonatkozóan [10697/2012 - C7-0029/2014- 2012/0122(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Renate Sommer (A7-0097/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0144)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.15. Határozatra irányuló ajánlás – a Parlament eljárási szabályzata 147. cikke alkalmazásának kiterjesztése a nyolcadik parlamenti ciklus végéig (szavazás)

Határozatra irányuló ajánlás B7-0186/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS

Elfogadva. (P7_TA(2014)0145)

Felszólalások

A szavazás előtt, Pat the Cope Gallagher és Ruža Tomašić, akik ellenzik a határozatra irányuló ajánlást.


7.16. Az Európai Parlament eljárási szabályzata 166. cikkének (zárószavazás) és 195. cikke (3) bekezdésének (szavazás a bizottságban) módosítása *** (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament eljárási szabályzata 166. cikkének (zárószavazás) és 195. cikke (3) bekezdésének (szavazás a bizottságban) módosításáról [2014/2001(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Carlo Casini (A7-0035/2014)

(A módosítások elfogadásához minősített többség, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A SZABLYZAT SZÖVEGE

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet,16. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P7_TA(2014)0146)


7.17. Az egységes európai vasúti térség ***I (szavazás)

Jelentés az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0147)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0147)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

8. Ünnepélyes ülés – Cseh Köztársaság

A Parlament 12.05 és 12.20 között a Cseh Köztársaság elnöke, Miloš Zeman látogatása alkalmából ünnepélyes ülést tart.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök


9. Szavazások órája (folytatás)

9.1. A belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások ***I (szavazás)

Jelentés az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0148)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0148)

Felszólalások

Bogusław Liberadzki szóbeli módosítási javaslatot terjeszt elő a 34. módosításhoz, melyet elfogadnak.


9.2. A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága ***I (szavazás)

Jelentés a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozott szöveg) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0149)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0149)


9.3. A vasúti biztonság ***I (szavazás)

Jelentés a vasúti biztonságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozott szöveg) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Michael Cramer (A7-0015/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0150)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0150)


9.4. Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0151)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0151)

Felszólalások

Georges Bach szóbeli módosítási javaslatot terjeszt elő a 76. módosításhoz, melyet elfogadnak.


9.5. A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése ***I (szavazás)

Jelentés a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0152)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0152)

Felszólalások

Inés Ayala Sender, a szavazás előtt a szavazás lebonyolításával kapcsolatban.


9.6. A polgári légi közlekedésben előforduló események jelentése ***I (szavazás)

Jelentés a polgári légiközlekedési események jelentéséről, a 996/2010/EU rendelet módosításáról és a 2003/42/EK irányelv, az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0776 - C7-0418/2012- 2012/0361(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0153)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0153)


9.7. A fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítése ***I (szavazás)

Jelentés a fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0154)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0154)

Felszólalások

Juan Fernando López Aguilar (a LIBE bizottság elnöke) és Malcolm Harbour (az IMCO bizottság elnöke).


9.8. A biztosítási közvetítés ***I (szavazás)

Jelentés a biztosítási közvetítésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Werner Langen (A7-0085/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0155)

Felszólalások

A szavazás előtt Werner Langen (előadó), a PPE képviselőcsoport szavazási listájáról, valamint azért, hogy indítványozza a jogalkotási állásfoglalásról szóló szavazás elnapolását az eljárási szabályzat 57. cikkének (2) bekezdése alapján.

A Parlament elfogadja az indítványt.

Az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


9.9. Az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (2014–2020) ***I (szavazás)

Jelentés az Egészségügy a növekedésért program, az egészségügyre vonatkozó harmadik többéves uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0156)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0156)


9.10. Transzeurópai távközlési hálózatok ***I (szavazás)

Jelentés a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0157)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0157)


9.11. A közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítése ***I (szavazás)

Jelentés a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0158)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0158)


9.12. Közös európai adásvételi jog ***I (szavazás)

Jelentés a közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Jogi Bizottság. Előadók: Klaus-Heiner Lehne és Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0159)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0159)


9.13. Dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártása, kiszerelése és értékesítése ***I (zárószavazás)

Jelentés a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Linda McAvan (A7-0276/2013)

A vita időpontja: 2013. október 8. (2013.10.8-i jegyzőkönyv, 5. pont).

A jogalkotási állásfoglalásról szóló szavazást 2013. október 8-án elnapolták (2013.10.8-i jegyzőkönyv, 9.8. pont).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0160)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0160)

Felszólalások

A szavazás előtt Martin Callanan, a szavazási listával kapcsolatban (az elnök megerősíti, hogy a lista naprakész), Diane Dodds, Renate Sommer, akik pontosítást kérnek a szavazási listára vonatkozóan (az elnök tisztázza a kérdést), és James Nicholson.


9.14. Az európai gazdaság hosszú távú finanszírozása (szavazás)

Jelentés az európai gazdaság hosszú távú finanszírozásáról [2013/2175(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0161)


9.15. Szexuális kizsákmányolás és prostitúció és ezeknek a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatása (szavazás)

Jelentés a szexuális kizsákmányolásról és a prostitúcióról és ezeknek a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatásáról [2013/2103(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0162)


9.16. A fejlődés előmozdítása felelős üzleti gyakorlatok révén (szavazás)

Jelentés a fejlődés felelős üzleti gyakorlatok révén történő előmozdításáról, ideértve a nyersanyag-kitermelő iparágak fejlődő országokban betöltött szerepét [2013/2126(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0163)

°
° ° °

Felszólal: Jean-Pierre Audy, a Cseh Köztársaság elnökének beszédéről.


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(A 2014. február 25-én tartott szavazás)

Sergio Gaetano Cofferati-jelentés – A7-0066/2014
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Diane Dodds, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt és Andrej Plenković

(A 2014. február 26-án tartott szavazás)

Philippe De Backer-jelentés – A7-0482/2013
Francesca Barracciu, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Jim Higgins és Ivana Maletić

Saïd El Khadraoui-jelentés – A7-0037/2014
Rina Ronja Kari, Francesco De Angelis, Ivana Maletić, Adam Bielan és Marisa Matias

Izaskun Bilbao Barandica-jelentés – A7-0033/2014
Peter Jahr

Michael Cramer-jelentés – A7-0015/2014
Adam Bielan, Miroslav Mikolášik és Elena Băsescu

Jaromír Kohlíček-jelentés – A7-0472/2013
Giommaria Uggias

Christine De Veyrac-jelentés – A7-0317/2013
Dubravka Šuica, Giommaria Uggias, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Elena Băsescu, Paul Murphy és Charles Tannock

Olga Sehnalová-jelentés – A7-0106/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Monika Smolková, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik és Elena Băsescu

Werner Langen-jelentés – A7-0085/2014
Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina és Elena Băsescu

Françoise Grossetête-jelentés – A7-0224/2012
Joseph Cuschieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Francesca Barracciu, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock és Elena Băsescu

Evžen Tošenovský-jelentés – A7-0272/2013
Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Adam Bielan és Elena Băsescu

Jorgo Chatzimarkakis-jelentés – A7-0460/2013
María Irigoyen Pérez, Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock és Elena Băsescu

A szavazatok indokolása a holnapi, 2014. február 27-i, csütörtöki ülésen folytatódik.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.50-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Az ukrajnai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az ukrajnai helyzet (2014/2595(RSP))

Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jacek Olgierd Kurski, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Adrian Severin, független, Elmar Brok, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Dimitar Stoyanov és Marc Tarabella, Libor Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Charles Tannock, Nikola Vuljanić, Juozas Imbrasas, Daniël van der Stoep, aki ezt követően nem válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére: Johannes Cornelis van Baalen, Jacek Saryusz-Wolski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Posselt, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Jaromír Kohlíček, Bastiaan Belder, Morvai Krisztina, Gunnar Hökmark, Evgeni Kirilov, Anneli Jäätteenmäki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Jacek Protasiewicz, Marek Siwiec és Gerben-Jan Gerbrandy.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Felszólal: Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Jelko Kacin, Francisco José Millán Mon, Bogusław Liberadzki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Andrzej Grzyb, Pino Arlacchi, Paweł Zalewski, Maria Eleni Koppa, Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete és Tunne Kelam.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Emine Bozkurt, Tatjana Ždanoka, Marek Henryk Migalski, Alfreds Rubiks és Dimitar Stoyanov.

Felszólal: Štefan Füle.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan és Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2595(RSP)) (B7-0219/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere és Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2595(RSP)) (B7-0220/2014);

- Helmut Scholz, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee és Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ukrajnáról (2014/2595(RSP)) (B7-0221/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor és Justina Vitkauskaite Bernard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2595(RSP)) (B7-0222/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Wolfgang Kreissl-Dörfler és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2595(RSP)) (B7-0223/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand és Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2595(RSP)) (B7-0224/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.27-i jegyzőkönyv, 10.7. pont .


14. Az iraki helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az iraki helyzet (2014/2565(RSP))

Dimítriosz Kúrkulasz (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: Esther de Lange, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jelko Kacin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tarja Cronberg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Alda Sousa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Bernd Posselt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Silvia Costa, Struan Stevenson, Krzysztof Lisek, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Pino Arlacchi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras és Ria Oomen-Ruijten.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Sari Essayah, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Struan Stevenson.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Oreste Rossi, Jarosław Leszek Wałęsa, Zdravka Bušić és Metin Kazak.

Felszólal: Dimítriosz Kúrkulasz.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Jelko Kacin és Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az iraki helyzetről (2014/2565(RSP)) (B7-0188/2014);

- Charles Tannock és Struan Stevenson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az iraki helyzetről (2014/2565(RSP)) (B7-0189/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Silvia Costa és Pino Arlacchi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az iraki helyzetről (2014/2565(RSP)) (B7-0190/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Schöpflin György, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu és Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az iraki helyzetről (2014/2565(RSP)) (B7-0191/2014);

- Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Irakról (2014/2565(RSP)) (B7-0192/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az iraki helyzetről (2014/2565(RSP)) (B7-0193/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.27-i jegyzőkönyv, 10.8. pont .


15. A katonai robotrepülőgépek használata (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A katonai robotrepülőgépek használata (2014/2567(RSP))

Dimítriosz Kúrkulasz (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sampo Terho, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Ewald Stadler, független, Krzysztof Lisek, Maria Eleni Koppa, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu és Pino Arlacchi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jaroslav Paška és Morvai Krisztina.

Felszólal: Dimítriosz Kúrkulasz.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli és Anne Delvaux, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a katonai robotrepülőgépek használatáról (2014/2567(RSP)) (B7-0201/2014);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda és Iñaki Irazabalbeitia Fernández, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a katonai robotrepülőgépek használatáról (2014/2567(RSP)) (B7-0202/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a katonai robotrepülőgépek használatáról (2014/2567(RSP)) (B7-0203/2014);

- Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a katonai robotrepülőgépek használatának jogi keretéről (2014/2567(RSP)) (B7-0204/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden és Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a katonai robotrepülőgépek használatáról (2014/2567(RSP)) (B7-0205/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin és Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a katonai robotrepülőgépek használatának jogi keretéről (2014/2567(RSP)) (B7-0206/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.27-i jegyzőkönyv, 10.9. pont .


16. Az alapvető jogok helyzete Európában (2012) (vita)

Jelentés az alapvető jogok helyzetéről Európában (2012) [2013/2078(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Louis Michel (A7-0051/2014)

Louis Michel előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Kósa Ádám (az EMPL bizottság véleményének előadója), Antigoni Papadopoulou (a FEMM bizottság véleményének előadója), Bauer Edit, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Monika Flašíková Beňová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Morvai Krisztina, független, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Cecilia Wikström, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Morvai Krisztina, Ruža Tomašić, Magdi Cristiano Allam, Auke Zijlstra, Marco Scurria, Sylvie Guillaume, Andrew Henry William Brons, Anna Záborská, Göncz Kinga, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Morvai Krisztina, Mészáros Alajos, Salvatore Caronna, Carlos Coelho, Anna Hedh, Sógor Csaba, Josef Weidenholzer, Frank Engel, Elena Băsescu és Andrej Plenković.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Iosif Matula és Tőkés László.

Felszólal: Viviane Reding és Louis Michel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.27-i jegyzőkönyv, 10.10. pont .


17. Az európai nyomozási határozat ***I - Az európai elfogatóparancs (vita)

Jelentés a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv tervezetéről [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Nuno Melo (A7-0477/2013)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az európai elfogatóparancs felülvizsgálatáról [2013/2109(INL)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

Nuno Melo és Sarah Ludford előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Carlos Coelho, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nikola Vuljanić, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Anna Maria Corazza Bildt.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Josef Weidenholzer, Janusz Wojciechowski, Franco Bonanini, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerard Batten, James Nicholson és Davor Ivo Stier.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ruža Tomašić, Adam Bielan és Jaroslav Paška.

Felszólal: Viviane Reding, Nuno Melo és Sarah Ludford, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerard Batten.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.27-i jegyzőkönyv, 10.2. pont és 2014.2.27-i jegyzőkönyv, 10.11. pont .


18. Az EU és Indonézia közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek EU-ba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás *** - Az EU és Indonézia közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek EU-ba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (vita)

Ajánlás az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre vonatkozóan [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

A Bizottság nyilatkozata: Az EU és Indonézia közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek EU-ba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (2013/2990(RSP))

Yannick Jadot előterjeszti a jelentést.

Janez Potočnik (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Kriton Arsenis (a DEVE bizottság véleményének előadója), Elisabeth Köstinger, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Catherine Bearder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Adam Bielan.

Felszólal: Janez Potočnik és Yannick Jadot.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Yannick Jadot és Vital Moreira, az INTA bizottság nevében, az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről (2013/2990(RSP)) (B7-0187/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.27-i jegyzőkönyv, 10.4. pont és 2014.2.27-i jegyzőkönyv, 10.12. pont .


19. A Svalbard szigetcsoport és halászati erőforrásai (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000001/2014), felteszi: Jarosław Leszek Wałęsa, a PECH bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Svalbard szigetcsoport és halászati erőforrásai jogállása (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

Jarosław Leszek Wałęsa kifejti a kérdést.

Janez Potočnik (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Carmen Fraga Estévez, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pat the Cope Gallagher, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabella Lövin, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Maria do Céu Patrão Neves.

Felszólal: Janez Potočnik.

A vitát berekesztik.


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 529.494/OJJE).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat