Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 27 februari 2014 - Straatsburg

5. Gevolgen van de slechte weersomstandigheden in diverse lidstaten (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Gevolgen van de slechte weersomstandigheden in diverse lidstaten (2014/2599(RSP))

Algirdas Šemeta (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, namens de PPE-Fractie, Derek Vaughan, namens de S&D-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Nicole Sinclaire, niet-fractiegebonden lid, Rosa Estaràs Ferragut, Francesca Barracciu, Karima Delli, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Marco Scurria, Antonio Masip Hidalgo, Isabelle Thomas, María Irigoyen Pérez, Edite Estrela en Tanja Fajon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, Pat the Cope Gallagher, Milan Zver, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Nikos Chrysogelos en Francisco José Millán Mon.

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid