Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0415(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0104/2014

Разисквания :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0166

Протокол
Четвъртък, 27 февруари 2014 г. - Страсбург

6. Визови изисквания за граждани на трети страни ***I - Бъдещето на визовата политика на ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000028/2014), зададен от Juan Fernando López Aguilar, от името на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, към Комисията: Бъдещето на визовата политика на ЕС (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon представи доклада.

Juan Fernando López Aguilar разви въпроса.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Ioan Enciu, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Nikola Vuljanić, от името на групата GUE/NGL, Adam Bielan, от името на групата ECR, Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, Мария Габриел, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra и Monica Luisa Macovei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica, Iosif Matula и Andrej Plenković.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Tanja Fajon.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski и Tatjana Ždanoka, от името на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно бъдещето на визовата политика на ЕС (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 27.2.2014 и точка 10.4 от протокола от 27.2.2014.

Правна информация - Политика за поверителност