Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0415(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0104/2014

Arutelud :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Hääletused :

PV 27/02/2014 - 10.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0166

Protokoll
Neljapäev, 27. veebruar 2014 - Strasbourg

6. Viisanõuded kolmandate riikide kodanikele ***I - ELi viisapoliitika tulevik (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000028/2014), mille esitas(id) Juan Fernando López Aguilar kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel komisjonile: ELi viisapoliitika tulevik (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon tutvustas raportit.

Juan Fernando López Aguilar esitas küsimuse.

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võtsid Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel, Ioan Enciu fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nikola Vuljanić fraktsiooni GUE/NGL nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Monica Luisa Macovei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica, Iosif Matula ja Andrej Plenković.

Sõna võtsid Algirdas Šemeta ja Tanja Fajon.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski ja Tatjana Ždanoka kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel: ELi viisapoliitika tulevik (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.2.2014protokoll punkt 10.3 ja 27.2.2014protokoll punkt 10.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika