Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0415(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0104/2014

Keskustelut :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Äänestykset :

PV 27/02/2014 - 10.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0166

Pöytäkirja
Torstai 27. helmikuuta 2014 - Strasbourg

6. Kolmansien maiden kansalaisten viisumivaatimukset ***I - Unionin viisumipolitiikan tulevaisuus (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000028/2014) Juan Fernando López Aguilar kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta komissiolle: Unionin viisumipolitiikan tulevaisuus. (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon esitteli mietinnön.

Juan Fernando López Aguilar esitteli kysymyksen.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta, Ioan Enciu S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nikola Vuljanić GUE/NGL-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Monica Luisa Macovei.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica, Iosif Matula ja Andrej Plenković.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta ja Tanja Fajon.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski ja Tatjana Ždanoka kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta EU:n viisumipolitiikan tulevaisuudesta (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.2.2014, kohta 10.3 ja istunnon pöytäkirja 27.2.2014, kohta 10.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö