Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0415(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0104/2014

Debatai :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Balsavimas :

PV 27/02/2014 - 10.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0166

Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d. - Strasbūras

6. Vizų reikalavimai trečiųjų šalių piliečiams ***I - ES vizų politikos ateitis (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000028/2014) kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu Komisijai: Būsima ES vizų politika (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon pristatė savo pranešimą.

Juan Fernando López Aguilar pristatė klausimą.

Kalbėjo Algirdas Šemeta (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Ioan Enciu S&D frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Nikola Vuljanić GUE/NGL frakcijos vardu, Adam Bielan ECR frakcijos vardu, Andrew Henry William Brons , nepriklausomas Parlamento narys, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ir Monica Luisa Macovei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica, Iosif Matula ir Andrej Plenković.

Kalbėjo: Algirdas Šemeta ir Tanja Fajon.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski ir Tatjana Ždanoka, vardu Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas, dėl būsimos ES vizų politikos (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.3 punktas ir 10.4 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika