Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0415(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0104/2014

Debatten :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Stemmingen :

PV 27/02/2014 - 10.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0166

Notulen
Donderdag 27 februari 2014 - Straatsburg

6. Visumplicht voor onderdanen van derde landen ***I - Toekomst van het visumbeleid van de EU (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000028/2014) van Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, aan de Commissie: Toekomst van het visumbeleid van de EU (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon leidt het verslag in.

Juan Fernando López Aguilar licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, Ioan Enciu, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Nikola Vuljanić, namens de GUE/NGL-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Andrew Henry William Brons, niet-fractiegebonden lid, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra en Monica Luisa Macovei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica, Iosif Matula en Andrej Plenković.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Tanja Fajon.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski en Tatjana Ždanoka, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over de toekomst van het visumbeleid (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 27.2.2014 en punt 10.4 van de notulen van 27.2.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid