Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0415(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0104/2014

Dezbateri :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Voturi :

PV 27/02/2014 - 10.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0166

Proces-verbal
Joi, 27 februarie 2014 - Strasbourg

6. Regimul vizelor pentru resortisanții țărilor terțe ***I - Viitorul politicii UE în materie de vize (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000028/2014) adresată de Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, adresată Comisiei: Viitorul politicii UE în materie de vize (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon şi-a prezentat raportul.

Juan Fernando López Aguilar a dezvoltat întrebarea.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Au intervenit: Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, Ioan Enciu, în numele Grupului S&D, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Nikola Vuljanić, în numele Grupului GUE/NGL, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Andrew Henry William Brons, neafiliat, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra şi Monica Luisa Macovei.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Iosif Matula şi Andrej Plenković.

Au intervenit: Algirdas Šemeta şi Tanja Fajon.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski şi Tatjana Ždanoka, în numele Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, referitoare la viitorul politicii UE în materie de vize (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 27.2.2014 şi punctul 10.4 al PV din 27.2.2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate