Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0415(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0104/2014

Rozpravy :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Hlasovanie :

PV 27/02/2014 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0166

Zápisnica
Štvrtok, 27. februára 2014 - Štrasburg

6. Vízové povinnosti týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín ***I - Budúcnosť vízovej politiky EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000028/2014), ktorú položil Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, pre Komisiu: Budúcnosť vízovej politiky EÚ (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon uviedla správu.

Juan Fernando López Aguilar rozvinul otázku.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, Ioan Enciu v mene skupiny S&D, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Nikola Vuljanić v mene skupiny GUE/NGL, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Andrew Henry William Brons – nezaradený poslanec, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a Monica Luisa Macovei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dubravka Šuica, Iosif Matula a Andrej Plenković.

Vystúpili: Algirdas Šemeta a Tanja Fajon.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski a Tatjana Ždanoka, v mene výboru Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, o budúcnosti vízovej politiky EÚ (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 27.2.2014 a bod 10.4 zápisnice zo dňa 27.2.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia