Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2150(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0070/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0070/2014

Συζήτηση :

PV 27/02/2014 - 8
CRE 27/02/2014 - 8

Ψηφοφορία :

PV 27/02/2014 - 10.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0178

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

8. Ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών [2013/2150(INI)] - Επιτροπή Αλιείας - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Dolores García-Hierro Caraballo και Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

Οι Dolores García-Hierro Caraballo και Raül Romeva i Rueda παρουσιάζουν το θέμα.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dubravka Šuica, Francesca Barracciu, Gabriel Mato Adrover, Marino Baldini, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Tonino Picula και Maria do Céu Patrão Neves.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.2.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου