Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0210(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0082/2014

Ingediende teksten :

A7-0082/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/02/2014 - 10.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0168

Notulen
Donderdag 27 februari 2014 - Straatsburg

10.5. Controle van personen aan de buitengrenzen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door Kroatië en Cyprus van bepaalde documenten als gelijkwaardig met hun nationale visa voor de doorreis over hun grondgebied of een voorgenomen verblijf op hun grondgebied van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen en tot intrekking van Beschikkingen nrs. 895/2006/EG en 582/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0168)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0168)

Juridische mededeling - Privacybeleid