Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2595(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0219/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0170

Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 27. februāris - Strasbūra

10.7. Stāvoklis Ukrainā (balsošana)
CRE

Rezolūciju priekšlikumi B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 un B7-0224/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0219/2014

(aizstāj B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 un B7-0224/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere un Andrej Plenković PPE grupas vārdā;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala un Wolfgang Kreissl-Dörfler S&D grupas vārdā;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein un Marian Harkin ALDE grupas vārdā;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes un Malika Benarab-Attou Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā;

Adrian Severin, pie grupām nepiederošs deputāts.

Pieņemts (P7_TA(2014)0170).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0221/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Zbigniew Zaleski uzstājās pirms balsošanas.

Elmar Brok ierosināja mutisku grozījumu 5. punktam, un to pieņēma.

Helmut Scholz ierosināja mutisku grozījumu 10. punktam, un to pieņēma.

Elmar Brok ierosināja mutisku grozījumu 14. punktam, un to pieņēma.

Jacek Saryusz-Wolski ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 1, un to pieņēma.

Krzysztof Lisek ierosināja mutisku grozījumu, lai aiz 22. punkta iekļautu jaunu tekstu, un to pieņēma.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika