Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2595(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0219/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0170

Zapisnik
Četrtek, 27. februar 2014 - Strasbourg

10.7. Razmere v Ukrajini (glasovanje)
CRE

Predlogi resolucij B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 in B7-0224/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0219/2014

(ki nadomešča B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 in B7-0224/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere in Andrej Plenković v imenu skupine PPE;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala in Wolfgang Kreissl-Dörfler v imenu skupine S&D;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein in Marian Harkin v imenu skupine ALDE;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes in Malika Benarab-Attou v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR;

Adrian Severin samostojni poslanec.

Sprejeto (P7_TA(2014)0170)

(Predlog resolucije B7-0221/2014 je brezpredmeten.)

Govorili so

Zbigniew Zaleski, pred glasovanjem.

Elmar Brok, ki je podal ustni predlog spremembe k odstavku 5, ki je bil upoštevan.

Helmut Scholz, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 10, ki je bil upoštevan.

Elmar Brok, ki je podal ustni predlog spremembe k odstavku 14, ki je bil upoštevan.

Jacek Saryusz-Wolski, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 1, ki je bil upoštevan.

Krzysztof Lisek, ki je podal ustni predlog spremembe, s katerim se vstavi novo besedilo po odstavku 22, ki je bil upoštevan.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov