Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2565(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0188/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/02/2014 - 10.8

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0171

Protokoll
Neljapäev, 27. veebruar 2014 - Strasbourg

10.8. Olukord Iraagis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 ja B7-0193/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0188/2014

(asendades B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 ja B7-0192/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek ja Salvador Sedó i Alabart fraktsiooni PPE nimel;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa ja Libor Rouček fraktsiooni S&D nimel;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel;

Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock ja Struan Stevenson fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0171)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0193/2014 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika