Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2565(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0188/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/02/2014 - 10.8

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0171

Pöytäkirja
Torstai 27. helmikuuta 2014 - Strasbourg

10.8. Irakin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 ja B7-0193/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0188/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 ja B7-0192/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek ja Salvador Sedó i Alabart PPE-ryhmän puolesta

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa ja Libor Rouček S&D-ryhmän puolesta

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica ja Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta

Tarja Cronberg Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0171)

(Päätöslauselmaesitys B7-0193/2014 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö