Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2565(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0188/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/02/2014 - 10.8

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0171

Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d. - Strasbūras

10.8. Padėtis Irake (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 ir B7-0193/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0188/2014

(keičiama B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 ir B7-0192/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek ir Salvador Sedó i Alabart PPE frakcijos vardu;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa ir Libor Rouček S&D frakcijos vardu;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica ir Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu;

Tarja Cronberg Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ir Struan Stevenson ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0171)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0193/2014 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika