Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2565(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0188/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/02/2014 - 10.8

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0171

Notulen
Donderdag 27 februari 2014 - Straatsburg

10.8. Situatie in Irak (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 en B7-0193/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0188/2014

(ter vervanging van B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 en B7-0192/2014):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek en Salvador Sedó i Alabart, namens de PPE-Fractie;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa en Libor Rouček, namens de S&D-Fractie;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie;

Tarja Cronberg, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock en Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0171)

(Ontwerpresolutie B7-0193/2014 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid