Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2565(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0188/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/02/2014 - 10.8

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0171

Protokół
Czwartek, 27 lutego 2014 r. - Strasburg

10.8. Sytuacja w Iraku (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 i B7-0193/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0188/2014

(zastępujący B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 i B7-0192/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek i Salvador Sedó i Alabart w imieniu grupy PPE;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa i Libor Rouček w imieniu grupy S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica i Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE;

Tarja Cronberg w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock i Struan Stevenson w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2014)0171)

(Projekt rezolucji B7-0193/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności