Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2565(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0188/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/02/2014 - 10.8

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0171

Proces-verbal
Joi, 27 februarie 2014 - Strasbourg

10.8. Situația din Irak (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 şi B7-0193/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0188/2014

(care înlocuieşte B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 şi B7-0192/2014):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek şi Salvador Sedó i Alabart, în numele Grupului PPE;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa şi Libor Rouček, în numele Grupului S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica şi Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE;

Tarja Cronberg, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock şi Struan Stevenson, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2014)0171)

(Propunerea de rezoluţie B7-0193/2014 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate