Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2565(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0188/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/02/2014 - 10.8

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0171

Zápisnica
Štvrtok, 27. februára 2014 - Štrasburg

10.8. Situácia v Iraku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 a B7-0193/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0188/2014

(nahrádzajúci B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 a B7-0192/2014):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek a Salvador Sedó i Alabart v mene skupiny PPE;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa a Libor Rouček v mene skupiny S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica a Hannu Takkula v mene skupiny ALDE;

Tarja Cronberg v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock a Struan Stevenson v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2014)0171)

(Návrh uznesenia B7-0193/2014 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia