Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2565(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0188/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/02/2014 - 10.8

Antagna texter :

P7_TA(2014)0171

Protokoll
Torsdagen den 27 februari 2014 - Strasbourg

10.8. Situationen i Irak (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 och B7-0193/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0188/2014

(ersätter B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 och B7-0192/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek och Salvador Sedó i Alabart för PPE-gruppen;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa och Libor Rouček för S&D-gruppen;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica och Hannu Takkula för ALDE-gruppen;

Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock och Struan Stevenson för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0171)

(Resolutionsförslag B7-0193/2014 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy