Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2567(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0201/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0172

Protokol
Torsdag den 27. februar 2014 - Strasbourg

10.9. Anvendelse af bevæbnede droner (afstemning)
CRE

Forslag til beslutning B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 og B7-0206/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0201/2014

(erstatter B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 og B7-0206/2014):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli og Anne Delvaux for PPE-Gruppen;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda og Iñaki Irazabalbeitia Fernández for Verts/ALE-Gruppen;

Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2014)0172)

(Forslag til beslutning B7-0205/2014 bortfaldt).

Indlæg

Michael Gahler (PPE-Gruppen), der kom med en nærmere oplysning vedrørende sin gruppes stemmeliste.

Maria Eleni Koppa, der stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 2, hvilket ikke blev godtaget, idet flere end 40 medlemmer gjorde indsigelse mod at tage det i betragtning.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik