Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2567(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0201/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0172

Protokoll
Neljapäev, 27. veebruar 2014 - Strasbourg

10.9. Relvastatud droonide kasutamine (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 ja B7-0206/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0201/2014

(asendades B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 ja B7-0206/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli ja Anne Delvaux fraktsiooni PPE nimel;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0172)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0205/2014 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Michael Gahler (fraktsioon PPE), et esitada täpsustus oma fraktsiooni hääletusnimekirja kohta.

Maria Eleni Koppa, et esitada muudatusettepaneku 2 kohta suuline muudatusettepanek, mida ei võetud vastu, sest üle 40 parlamendiliikme oli selle arvessevõtmise vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika