Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2567(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0201/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0172

Pöytäkirja
Torstai 27. helmikuuta 2014 - Strasbourg

10.9. Aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 ja B7-0206/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0201/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 ja B7-0206/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli ja Anne Delvaux PPE-ryhmän puolesta

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE-ryhmän puolesta

Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0172)

(Päätöslauselmaesitys B7-0205/2014 raukesi.)

Puheenvuorot:

Michael Gahler (PPE-ryhmä) esittääkseen ryhmänsä äänestyslistaa koskevan täsmennyksen.

Maria Eleni Koppa esitti tarkistukseen 2 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, sillä yli 40 jäsentä vastusti sitä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö