Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2567(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0201/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0172

Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d. - Strasbūras

10.9. Ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimas (balsavimas)
Stenograma

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 ir B7-0206/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0201/2014

(keičiama B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 ir B7-0206/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli ir Anne Delvaux PPE frakcijos vardu;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ir Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE frakcijos vardu;

Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0172)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0205/2014 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Michael Gahler (PPE frakcija), jis patikslino savo frakcijos balsavimo sąrašą.

Maria Eleni Koppa, jis pasiūlė 2 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, kadangi daugiau nei keturiasdešimt Parlamento narių jam prieštaravo.

Teisinė informacija - Privatumo politika