Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2567(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0201/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9

Antagna texter :

P7_TA(2014)0172

Protokoll
Torsdagen den 27 februari 2014 - Strasbourg

10.9. Användningen av bestyckade drönare (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 och B7-0206/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0201/2014

(ersätter B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 och B7-0206/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli och Anne Delvaux för PPE-gruppen;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica och Sonia Alfano för ALDE-gruppen;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda och Iñaki Irazabalbeitia Fernández för Verts/ALE-gruppen;

Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0172)

(Resolutionsförslag B7-0205/2014 bortföll.)

Inlägg:

Michael Gahler (PPE-gruppen), som gjorde en precisering avseende sin grupps röstlista.

Maria Eleni Koppa, som föreslog en muntlig ändring av ändringsförslag 2, vilken avvisades, då fler än 40 ledamöter motsatte sig att den skulle beaktas.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy