Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2600(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0207/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.13

Приети текстове :

P7_TA(2014)0176

Протокол
Четвъртък, 27 февруари 2014 г. - Страсбург

10.13. Положението във Венецуела (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 и B7-0218/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0207/2014

(за замяна на B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 и B7-0218/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart и Davor Ivo Stier, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García и Ana Gomes, от името на групата S&D;

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE;

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan и Ruža Tomašić, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2014)0176)

(Предложението за резолюция B7-0215/2014 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност