Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2600(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0207/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/02/2014 - 10.13

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0176

Notulen
Donderdag 27 februari 2014 - Straatsburg

10.13. Situatie in Venezuela (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 en B7-0218/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0207/2014

(ter vervanging van B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 en B7-0218/2014):

ingediend door de volgende leden:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart en Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie;

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie;

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0176)

(Ontwerpresolutie B7-0215/2014 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid