Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2150(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0070/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0070/2014

Συζήτηση :

PV 27/02/2014 - 8
CRE 27/02/2014 - 8

Ψηφοφορία :

PV 27/02/2014 - 10.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0178

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

10.15. Ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών [2013/2150(INI)] - Επιτροπή Αλιείας - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Dolores García-Hierro Caraballo και Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0178)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου