Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 27. veebruar 2014 - Strasbourg

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.35 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

10. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. SOLVIT (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

10.2. Euroopa uurimismäärus ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

10.3. Viisanõuded kolmandate riikide kodanikele ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

10.4. ELi ja Indoneesia Vabariigi vaheline metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja ELi toodavate puittoodetega kauplemist käsitlev vabatahtlik partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

10.5. Välispiiridel isikute kontrollimine ***I (hääletus)

10.6. Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud ***I (hääletus)

10.7. Olukord Ukrainas (hääletus)

10.8. Olukord Iraagis (hääletus)

10.9. Relvastatud droonide kasutamine (hääletus)

10.10. Põhiõigused Euroopa Liidus (2012) (hääletus)

10.11. Euroopa vahistamismäärus (hääletus)

10.12. ELi ja Indoneesia vaheline vabatahtlik partnerlusleping, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja ELi toodavate puittoodetega kauplemist (hääletus)

10.13. Olukord Venezuelas (hääletus)

10.14. ELi viisapoliitika tulevik (hääletus)

10.15. Ühise kalanduspoliitika erimeetmed naiste rolli edendamiseks (hääletus)

10.16. Isiklikuks tarbeks kopeerimise maks (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika