Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 27 februari 2014 - Straatsburg

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.35 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

10. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. SOLVIT (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

10.2. Europees onderzoeksbevel in strafzaken ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

10.3. Visumplicht voor onderdanen van derde landen ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

10.4. Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

10.5. Controle van personen aan de buitengrenzen ***I (stemming)

10.6. Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld ***I (stemming)

10.7. Situatie in Oekraïne (stemming)

10.8. Situatie in Irak (stemming)

10.9. Inzet van gewapende drones (stemming)

10.10. Grondrechtensituatie in de Europese Unie - 2012 (stemming)

10.11. Europees aanhoudingsbevel (stemming)

10.12. Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU (stemming)

10.13. Situatie in Venezuela (stemming)

10.14. Toekomst van het visumbeleid van de EU (stemming)

10.15. Specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen (stemming)

10.16. Heffingen voor kopiëren voor privégebruik (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid