Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 27. helmikuuta 2014 - Strasbourg

13. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset keskiviikkona 26. helmikuuta 2014)

Mietintö Klaus-Heiner Lehne ja Luigi Berlinguer - A7-0301/2013
Adam Bielan

Mietintö Linda McAvan - A7-0276/2013
Dubravka Šuica, Monika Smolková ja Charles Tannock

Mietintö Mary Honeyball - A7-0071/2014
Krisztina Morvai.

(Äänestykset torstaina 27. helmikuuta 2014)

Mietintö Morten Løkkegaard - A7-0059/2014
Mitro Repo, Monika Smolková ja Seán Kelly

Mietintö Nuno Melo - A7-0477/2013
Seán Kelly

Mietintö Tanja Fajon - A7-0104/2014
Zdravka Bušić, Seán Kelly ja Elena Băsescu

Suositus Yannick Jadot - A7-0043/2014
Sirpa Pietikäinen

Ukrainan tilanne - (2014/2595(RSP)) - RC-B7-0219/2014
Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Monika Smolková, Mitro Repo, Adam Bielan, Seán Kelly ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irakin tilanne - (2014/2565(RSP)) - RC-B7-0188/2014
Adam Bielan ja Seán Kelly

Aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö - (2014/2567(RSP)) - RC-B7-0201/2014
Charles Tannock ja Adam Bielan

Mietintö Louis Michel - A7-0051/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Adam Bielan ja Philip Claeys

Mietintö Sarah Ludford - A7-0039/2014
Charles Tannock

Venezuelan tilanne - (2014/2600(RSP)) - RC-B7-0207/2014
Adam Bielan ja Seán Kelly

Unionin viisumipolitiikan tulevaisuus - (2014/2586(RSP)) - B7-0194/2014
Charles Tannock ja Adam Bielan

Mietintö Dolores García-Hierro Caraballo ja Raül Romeva i Rueda - A7-0070/2014
Seán Kelly

Mietintö Françoise Castex - A7-0114/2014
Monika Smolková ja Adam Bielan.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö