Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Torsdag den 27. februar 2014 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Situationen i Venezuela (forhandling)
 5.Følgerne af dårlige vejrforhold i adskillige medlemsstater (forhandling)
 6.Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I - EU's fremtidige visumpolitik (forhandling)
 7.SOLVIT (kortfattet forelæggelse)
 8.Specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle (kortfattet forelæggelse)
 9.Privatkopieringsafgifter (kortfattet forelæggelse)
 10.Afstemningstid
  
10.1.SOLVIT (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.2.Europæisk efterforskningskendelse ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.3.Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.4.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træ og træprodukter til EU *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.5.Personkontrol ved de ydre grænser ***I (afstemning)
  
10.6.Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I (afstemning)
  
10.7.Situationen i Ukraine (afstemning)
  
10.8.Situationen i Irak (afstemning)
  
10.9.Anvendelse af bevæbnede droner (afstemning)
  
10.10.De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012) (afstemning)
  
10.11.Den europæiske arrestordre (afstemning)
  
10.12.Frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (afstemning)
  
10.13.Situationen i Venezuela (afstemning)
  
10.14.EU's fremtidige visumpolitik (afstemning)
  
10.15.Specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle (afstemning)
  
10.16.Privatkopieringsafgifter (afstemning)
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (190 kb) Tilstedeværelsesliste (54 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1616 kb) 
 
Protokol (139 kb) Tilstedeværelsesliste (35 kb) Afstemningsresultater (312 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (704 kb) 
 
Protokol (237 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (165 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (417 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik