Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Μεταφορές πιστώσεων
 4.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 5.Συνέπειες των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε διάφορα κράτη μέλη (συζήτηση)
 6.Υποχρέωση θεώρησης για υπηκόους τρίτων χωρών ***I - Το μέλλον της πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ (συζήτηση)
 7.SOLVIT (σύντομη παρουσίαση)
 8.Ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών (σύντομη παρουσίαση)
 9.Τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης (σύντομη παρουσίαση)
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.SOLVIT (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.2.Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.3.Υποχρέωση θεώρησης για υπηκόους τρίτων χωρών ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.4.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την ΕΕ *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.5.Έλεγχος προσώπων στα εξωτερικά σύνορα ***I (ψηφοφορία)
  10.6.Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή ***I (ψηφοφορία)
  10.7.Κατάσταση στην Ουκρανία (ψηφοφορία)
  10.8.Κατάσταση στο Ιράκ (ψηφοφορία)
  10.9.Χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ψηφοφορία)
  10.10.Θεμελιώδη δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012) (ψηφοφορία)
  10.11.Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ψηφοφορία)
  10.12.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την ΕΕ (ψηφοφορία)
  10.13.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  10.14.Το μέλλον της πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ (ψηφοφορία)
  10.15.Ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών (ψηφοφορία)
  10.16.Τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης (ψηφοφορία)
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (214 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (1616 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (175 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (374 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (711 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (255 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (185 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (428 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου