Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 27. veebruar 2014 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Olukord Venezuelas (arutelu)
 5.Ebasoodsate ilmastikutingimuste tagajärjed mitmes liikmesriigis (arutelu)
 6.Viisanõuded kolmandate riikide kodanikele ***I - ELi viisapoliitika tulevik (arutelu)
 7.SOLVIT (lühiettekanne)
 8.Ühise kalanduspoliitika erimeetmed naiste rolli edendamiseks (lühiettekanne)
 9.Isiklikuks tarbeks kopeerimise maks (lühiettekanne)
 10.Hääletused
  
10.1.SOLVIT (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.2.Euroopa uurimismäärus ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.3.Viisanõuded kolmandate riikide kodanikele ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.4.ELi ja Indoneesia Vabariigi vaheline metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja ELi toodavate puittoodetega kauplemist käsitlev vabatahtlik partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.5.Välispiiridel isikute kontrollimine ***I (hääletus)
  
10.6.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud ***I (hääletus)
  
10.7.Olukord Ukrainas (hääletus)
  
10.8.Olukord Iraagis (hääletus)
  
10.9.Relvastatud droonide kasutamine (hääletus)
  
10.10.Põhiõigused Euroopa Liidus (2012) (hääletus)
  
10.11.Euroopa vahistamismäärus (hääletus)
  
10.12.ELi ja Indoneesia vaheline vabatahtlik partnerlusleping, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja ELi toodavate puittoodetega kauplemist (hääletus)
  
10.13.Olukord Venezuelas (hääletus)
  
10.14.ELi viisapoliitika tulevik (hääletus)
  
10.15.Ühise kalanduspoliitika erimeetmed naiste rolli edendamiseks (hääletus)
  
10.16.Isiklikuks tarbeks kopeerimise maks (hääletus)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (190 kb) Kohalolijate nimekiri (54 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (1616 kb) 
 
Protokoll (136 kb) Kohalolijate nimekiri (35 kb) Hääletuste tulemused (305 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (682 kb) 
 
Protokoll (227 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (152 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (414 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika