Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 27. helmikuuta 2014 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Venezuelan tilanne (keskustelu)
 5.Epäsuotuisten sääolojen seuraukset useissa jäsenvaltioissa (keskustelu)
 6.Kolmansien maiden kansalaisten viisumivaatimukset ***I - Unionin viisumipolitiikan tulevaisuus (keskustelu)
 7.SOLVIT (lyhyt esittely)
 8.Erityistoimet naisten aseman kehittämiseksi yhteisessä kalastuspolitiikassa (lyhyt esittely)
 9.Yksityisen kopioinnin maksut (lyhyt esittely)
 10.Äänestykset
  10.1.SOLVIT (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  10.2.Eurooppalainen tutkintamääräys ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  10.3.Kolmansien maiden kansalaisten viisumivaatimukset ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  10.4.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva EU:n ja Indonesian välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  10.5.Henkilötarkastukset ulkorajoilla ***I (äänestys)
  10.6.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske ***I (äänestys)
  10.7.Ukrainan tilanne (äänestys)
  10.8.Irakin tilanne (äänestys)
  10.9.Aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö (äänestys)
  10.10.Perusoikeudet Euroopan unionissa (2012) (äänestys)
  10.11.Eurooppalainen pidätysmääräys (äänestys)
  10.12.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva EU:n ja Indonesian välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus (äänestys)
  10.13.Venezuelan tilanne (äänestys)
  10.14.Unionin viisumipolitiikan tulevaisuus (äänestys)
  10.15.Erityistoimet naisten aseman kehittämiseksi yhteisessä kalastuspolitiikassa (äänestys)
  10.16.Yksityisen kopioinnin maksut (äänestys)
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (194 kb) Läsnäololista (54 kb)    Nimenhuutoäänestykset (1616 kb) 
 
Pöytäkirja (139 kb) Läsnäololista (35 kb) Äänestysten tulokset (315 kb) Nimenhuutoäänestykset (684 kb) 
 
Pöytäkirja (229 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (149 kb) Nimenhuutoäänestykset (414 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö