Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 27 februari 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Situatie in Venezuela (debat)
 5.Gevolgen van de slechte weersomstandigheden in diverse lidstaten (debat)
 6.Visumplicht voor onderdanen van derde landen ***I - Toekomst van het visumbeleid van de EU (debat)
 7.SOLVIT (korte presentatie)
 8.Specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen (korte presentatie)
 9.Heffingen voor kopiëren voor privégebruik (korte presentatie)
 10.Stemmingen
  
10.1.SOLVIT (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.2.Europees onderzoeksbevel in strafzaken ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.3.Visumplicht voor onderdanen van derde landen ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.4.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.5.Controle van personen aan de buitengrenzen ***I (stemming)
  
10.6.Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld ***I (stemming)
  
10.7.Situatie in Oekraïne (stemming)
  
10.8.Situatie in Irak (stemming)
  
10.9.Inzet van gewapende drones (stemming)
  
10.10.Grondrechtensituatie in de Europese Unie - 2012 (stemming)
  
10.11.Europees aanhoudingsbevel (stemming)
  
10.12.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU (stemming)
  
10.13.Situatie in Venezuela (stemming)
  
10.14.Toekomst van het visumbeleid van de EU (stemming)
  
10.15.Specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen (stemming)
  
10.16.Heffingen voor kopiëren voor privégebruik (stemming)
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (191 kb) Presentielijst (54 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1616 kb) 
 
Notulen (137 kb) Presentielijst (35 kb) Stemmingsuitslagen (333 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (681 kb) 
 
Notulen (236 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (149 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (414 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid