Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 27 lutego 2014 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Przesunięcie środków
 4.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 5.Skutki niekorzystnych warunków pogodowych w wielu państwach członkowskich (debata)
 6.Wymagania wizowe dotyczące obywateli państw trzecich ***I - Przyszłość unijnej polityki wizowej (debata)
 7.SOLVIT (krótka prezentacja)
 8.Szczególne środki w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa mające na celu zwiększenie roli kobiet (krótka prezentacja)
 9.Opłaty licencyjne za kopie na użytek prywatny (krótka prezentacja)
 10.Głosowanie
  
10.1.SOLVIT (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.2.Europejski nakaz dochodzeniowy ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.3.Wymagania wizowe dotyczące obywateli państw trzecich ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.4.Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy UE i Indonezją dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.5.Kontrola osób na granicach zewnętrznych ***I (głosowanie)
  
10.6.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu ***I (głosowanie)
  
10.7.Sytuacja na Ukrainie (głosowanie)
  
10.8.Sytuacja w Iraku (głosowanie)
  
10.9.Stosowanie uzbrojonych dronów (głosowanie)
  
10.10.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012) (głosowanie)
  
10.11.Europejski nakaz aresztowania (głosowanie)
  
10.12.Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Indonezji dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE (głosowanie)
  
10.13.Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)
  
10.14.Przyszłość unijnej polityki wizowej (głosowanie)
  
10.15.Szczególne środki w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa mające na celu zwiększenie roli kobiet (głosowanie)
  
10.16.Opłaty licencyjne za kopie na użytek prywatny (głosowanie)
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (190 kb) Lista obecności (54 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1616 kb) 
 
Protokół (169 kb) Lista obecności (35 kb) Wyniki głosowania (339 kb) Wyniki głosowań imiennych (712 kb) 
 
Protokół (239 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (164 kb) Wyniki głosowań imiennych (421 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności