Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Joi, 27 februarie 2014 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Transferuri de credite
 4.Situația din Venezuela (dezbatere)
 5.Consecințele unor condiții meteorologice nefavorabile în diverse state membre (dezbatere)
 6.Regimul vizelor pentru resortisanții țărilor terțe ***I - Viitorul politicii UE în materie de vize (dezbatere)
 7.SOLVIT (prezentare succintă)
 8.Măsurile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii (prezentare succintă)
 9.Taxele pentru copierea privată (prezentare succintă)
 10.Votare
  
10.1.SOLVIT (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.2.Ordinul european de anchetă ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.3.Regimul vizelor pentru resortisanții țărilor terțe ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.4.Acordul de parteneriat voluntar UE-Indonezia cu privire la aplicarea legislației și guvernanța în domeniul forestier și la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în UE *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.5.Controlul persoanelor la frontierele externe ***I (vot)
  
10.6.Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație ***I (vot)
  
10.7.Situația din Ucraina (vot)
  
10.8.Situația din Irak (vot)
  
10.9.Utilizarea dronelor înarmate (vot)
  
10.10.Situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2012) (vot)
  
10.11.Mandatul european de arestare (vot)
  
10.12.Acordul de parteneriat voluntar UE-Indonezia cu privire la aplicarea legislației și guvernanța în domeniul forestier și la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (vot)
  
10.13.Situația din Venezuela (vot)
  
10.14.Viitorul politicii UE în materie de vize (vot)
  
10.15.Măsurile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii (vot)
  
10.16.Taxele pentru copierea privată (vot)
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Poziţiile Consiliului în prima lectură
 13.Explicaţii privind votul
 14.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 17.Calendarul următoarelor şedinţe
 18.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (195 kb) Listă de prezență (54 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (1616 kb) 
 
Proces-verbal (173 kb) Listă de prezență (35 kb) Rezultatele voturilor (348 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (67 kb) 
 
Proces-verbal (237 kb) Listă de prezență (63 kb) Rezultatele voturilor (158 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (419 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate