Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 27 februari 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Situationen i Venezuela (debatt)
 5.Konsekvenserna i olika medlemsstater av ogynnsamma väderförhållanden (debatt)
 6.Visumkrav för medborgare från tredjeländer ***I - Framtiden för EU:s viseringspolitik (debatt)
 7.Solvit (kortfattad redogörelse)
 8.Särskilda åtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken för att utveckla kvinnans roll (kortfattad redogörelse)
 9.Avgifter för privatkopiering (kortfattad redogörelse)
 10.Omröstning
  10.1.Solvit (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.2.En europeisk utredningsorder ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.3.Visumkrav för medborgare från tredjeländer ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.4.Det frivilliga partnerskapsavtalet mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.5.Personkontroller vid de yttre gränserna ***I (omröstning)
  10.6.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav ***I (omröstning)
  10.7.Situationen i Ukraina (omröstning)
  10.8.Situationen i Irak (omröstning)
  10.9.Användningen av bestyckade drönare (omröstning)
  10.10.De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012) (omröstning)
  10.11.Den europeiska arresteringsordern (omröstning)
  10.12.Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU (omröstning)
  10.13.Situationen i Venezuela (omröstning)
  10.14.Framtiden för EU:s viseringspolitik (omröstning)
  10.15.Särskilda åtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken för att utveckla kvinnans roll (omröstning)
  10.16.Avgifter för privatkopiering (omröstning)
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (193 kb) Närvarolista (54 kb)    Omröstningar med namnupprop (1616 kb) 
 
Protokoll (139 kb) Närvarolista (35 kb) Omröstningsresultat (300 kb) Omröstningar med namnupprop (681 kb) 
 
Protokoll (234 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (148 kb) Omröstningar med namnupprop (417 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy