Seznam 
Zápis
PDF 234kWORD 165k
Čtvrtek, 27. února 2014 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Převody prostředků
 4.Situace ve Venezuele (rozprava)
 5.Dopady nepříznivých povětrnostních podmínek v různých členských státech (rozprava)
 6.Státní příslušníci třetích zemí, kteří musí mít při překračování vnějších hranic vízum ***I – Budoucnost vízové politiky EU (rozprava)
 7.SOLVIT (krátké přednesení)
 8.Zvláštní opatření v rámci společné rybářské politiky, jejichž cílem je rozvíjet úlohu žen (krátké přednesení)
 9.Poplatek za kopírování pro osobní potřebu (krátké přednesení)
 10.Hlasování
  
10.1.SOLVIT (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.2.Evropský vyšetřovací příkaz ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.3.Státní příslušníci třetích zemí, kteří musí mít při překračování vnějších hranic vízum ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.4.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.5.Režim kontrol osob na vnějších hranicích ***I (hlasování)
  
10.6.Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i třetí země, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni ***I (hlasování)
  
10.7.Situace na Ukrajině (hlasování)
  
10.8.Situace v Iráku (hlasování)
  
10.9.Používání ozbrojených bezpilotních letounů (hlasování)
  
10.10.Stav dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012) (hlasování)
  
10.11.Evropský zatýkací rozkaz (hlasování)
  
10.12.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU (hlasování)
  
10.13.Situace ve Venezuele (hlasování)
  
10.14.Budoucnost vízové politiky EU (hlasování)
  
10.15.Zvláštní opatření v rámci společné rybářské politiky, jejichž cílem je rozvíjet úlohu žen (hlasování)
  
10.16.Poplatek za kopírování pro osobní potřebu (hlasování)
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Postoje Rady v 1. čtení
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 16.Předání textů přijatých během zasedání
 17.Termíny příštích zasedání
 18.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Absolutorium, které má být uděleno Komisi za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012 - návrh doporučení Rady (05848/2014 - C7-0048/2014 - 2013/2195(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor:

CONT

stanovisko:

všechny výbory

- Absolutorium, které má být uděleno výkonným agenturám za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2012 - návrhy doporučení Rady (05850/2014 - C7-0049/2014 - 2013/2195(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor:

CONT

stanovisko:

všechny výbory

- Doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (8. ERF) za rozpočtový rok 2012 (05748/2014 - C7-0050/2014 - 2013/2206(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

- Doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (9. ERF) za rozpočtový rok 2012 (05750/2014 - C7-0051/2014 - 2013/2206(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

- Doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (10. ERF) za rozpočtový rok 2012 (05753/2014 - C7-0052/2014 - 2013/2206(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

- Absolutorium, které má být uděleno společným podnikům za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2012 - návrh doporučení Rady (05851/2014 - C7-0053/2014 - 2013/2247(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor:

CONT

stanovisko:

BUDG, ITRE, TRAN, ENVI

- Absolutorium, které má být uděleno subjektům zřízeným na základě Smlouvy o fungování EU a Smlouvy o Euratomu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2012 – návrhy doporučení Rady (05849/2014 - C7-0054/2014 - 2013/2208(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor:

CONT

stanovisko:

všechny výbory

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Evropské unie a jejích členských států (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

AGRI, INTA

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o rovném přístupu nezletilých osob ke zdravotní péči (B7-0170/2014)
předáno příslušný výbor: FEMM
stanovisko: ENVI, EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o korupci v Evropě a ve světě (B7-0174/2014)
předáno příslušný výbor: AFET
stanovisko: DEVE, LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o situaci v Jemenu (B7-0175/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o předcházení řízení vozidel pod vlivem alkoholu (B7-0176/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o prevenci rakoviny (B7-0177/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o prevenci plýtvání potravinami (B7-0178/2014)
předáno příslušný výbor: AGRI
stanovisko: ENVI, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o recyklačním hospodářství a aktivní úloze evropských občanů (B7-0179/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini a Niccolo Rinaldi. Návrh usnesení o uznání transparentního označování potravin (B7-0180/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o násilí v Bosně (B7-0181/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o situaci v Gagauzsku (B7-0182/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o reformě sociálního sektoru v Číně (B7-0183/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o rovnosti pohlaví v přístupu na pracovní trh (B7-0184/2014)
předáno příslušný výbor: EMPL
stanovisko: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o finančních překážkách bránících mobilitě studentů (B7-0195/2014)
předáno příslušný výbor: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o jednáních mezi EU a Kubou (B7-0196/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o podezření na nesrovnalosti v bloku několika dodávek italského vína do Německa (B7-0197/2014)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o uvolnění napětí mezi Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou (B7-0198/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o kulturních a sportovních aktivitách jako prostředku účasti osob se zdravotním postižením na životě společnosti (B7-0199/2014)
předáno příslušný výbor: EMPL
stanovisko: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o svobodě tisku v Turecku (B7-0200/2014)
předáno příslušný výbor: AFET
stanovisko: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o boji proti šikaně přes internet (B7-0208/2014)
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o ochraně zdraví dětí a snižování výdajů ve zdravotnictví (B7-0209/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o rozšíření používání robotické technologie ve zdravotnictví (B7-0210/2014)
předáno příslušný výbor: ITRE
stanovisko: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o inteligentních kontejnerech pro odstraňování odpadních elektrických a elektronických zařízení (B7-0211/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Adam Bielan. Návrh usnesení o ochraně menšin v Barmě/Myanmaru (B7-0213/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Adam Bielan. Návrh usnesení o astmatu (B7-0214/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI


3. Převody prostředků

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 50 odst. 1 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitku k návrhu předloženému Výborem regionů, který se týkal plánu pracovních míst výboru.

Evropská komise v souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 finančního nařízení informovala rozpočtový orgán o převodu rozlišených a nerozlišených prostředků z roku 2013 do roku 2014.


4. Situace ve Venezuele (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2014/2600(RSP))

Algirdas Šemeta (člen Komise) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Luis Yáñez-Barnuevo García za skupinu S&D, Renate Weber za skupinu ALDE, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, Nikolaos Chountis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Antonio Masip Hidalgo, a Gabriel Mato Adrover.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Záborská, Davor Ivo Stier, Paul Murphy, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Rui Tavares, Eduard Kukan, Vicente Miguel Garcés Ramón, Adam Bielan a Seán Kelly.

Vystoupil Algirdas Šemeta.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE o situaci ve Venezuele (2014/2600(RSP)) (B7-0207/2014);

- Charles Tannock za skupinu ECR o situaci ve Venezuele (2014/2600(RSP)) (B7-0212/2014);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa za skupinu GUE/NGL o situaci ve Venezuele (2014/2600(RSP)) (B7-0215/2014);

- Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García a María Muñiz De Urquiza za skupinu S&D o situaci ve Venezuele 2014/2600(RSP) (B7-0217/2014);

- Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE o situaci ve Venezuele (2014/2600(RSP)) (B7-0218/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.13 zápisu ze dne 27.2.2014.


5. Dopady nepříznivých povětrnostních podmínek v různých členských státech (rozprava)

Prohlášení Komise: Dopady nepříznivých povětrnostních podmínek v různých členských státech (2014/2599(RSP))

Algirdas Šemeta (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid za skupinu PPE, Derek Vaughan za skupinu S&D, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Nicole Sinclaire nezařazená, Rosa Estaràs Ferragut, Francesca Barracciu, Karima Delli, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Marco Scurria, Antonio Masip Hidalgo, Isabelle Thomas, María Irigoyen Pérez, Edite Estrela a Tanja Fajon.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, Pat the Cope Gallagher, Milan Zver, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Nikos Chrysogelos a Francisco José Millán Mon.

Vystoupil Davor Ivo Stier.

Vystoupil Algirdas Šemeta.

Rozprava skončila.


6. Státní příslušníci třetích zemí, kteří musí mít při překračování vnějších hranic vízum ***I – Budoucnost vízové politiky EU (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000028/2014), kterou pokládá Juan Fernando López Aguilar za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Komisi: Budoucnost vízové politiky EU (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon uvedla zprávu.

Juan Fernando López Aguilar rozvinul otázku.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupili: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE, Ioan Enciu za skupinu S&D, Renate Weber za skupinu ALDE, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Nikola Vuljanić za skupinu GUE/NGL, Adam Bielan za skupinu ECR, Andrew Henry William Brons nezařazený, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a Monica Luisa Macovei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Dubravka Šuica, Iosif Matula a Andrej Plenković.

Vystoupili: Algirdas Šemeta a Tanja Fajon.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski a Tatjana Ždanoka za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o budoucnosti vízové politiky EU (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 27.2.2014 a bod 10.4 zápisu ze dne 27.2.2014.


7. SOLVIT (krátké přednesení)

Zpráva o síti SOLVIT [2013/2154(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

Morten Løkkegaard uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt a Marino Baldini.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 27.2.2014.


8. Zvláštní opatření v rámci společné rybářské politiky, jejichž cílem je rozvíjet úlohu žen (krátké přednesení)

Zpráva o zvláštních opatřeních v rámci společné rybářské politiky, jejichž cílem je rozvíjet úlohu žen [2013/2150(INI)] - Výbor pro rybolov - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajové: Dolores García-Hierro Caraballo a Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

Dolores García-Hierro Caraballo a Raül Romeva i Rueda uvedli zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Dubravka Šuica, Francesca Barracciu, Gabriel Mato Adrover, Marino Baldini, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Tonino Picula a Maria do Céu Patrão Neves.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 10.15 zápisu ze dne 27.2.2014.


9. Poplatek za kopírování pro osobní potřebu (krátké přednesení)

Zpráva o poplatku za kopírování pro osobní potřebu [2013/2114(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Françoise Castex (A7-0114/2014)

Françoise Castex uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Antonio Masip Hidalgo, Christian Engström a Zbigniew Zaleski.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 10.16 zápisu ze dne 27.2.2014.


(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:35 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. SOLVIT (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o síti SOLVIT [2013/2154(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0164)


10.2. Evropský vyšetřovací příkaz ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Nuno Melo (A7-0477/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

PODNĚT ČLENSKÝCH STÁTŮ, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0165)


10.3. Státní příslušníci třetích zemí, kteří musí mít při překračování vnějších hranic vízum ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0166)


10.4. Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0167)

Parlament schválil uzavření dohody.


10.5. Režim kontrol osob na vnějších hranicích ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Chorvatskem a Kyprem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území nebo zamýšlených pobytů na jejich území, jejichž doba trvání během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 dnů, a kterým se zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES a č. 582/2008/ES [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0168)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0168)


10.6. Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i třetí země, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni [COM(2012)0650 - C7-0371/2012- 2012/0309(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0169)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0169)

Vystoupení

Mariya Gabriel (zpravodajka) před hlasováním.


10.7. Situace na Ukrajině (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 a B7-0224/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0219/2014

(nahrazující B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 a B7-0224/2014):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere a Andrej Plenković za skupinu PPE;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala a Wolfgang Kreissl-Dörfler za skupinu S&D;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein a Marian Harkin za skupinu ALDE;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes a Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR;

Adrian Severin nezařazený.

přijat (P7_TA(2014)0170)

(Návrh usnesení B7-0221/2014 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Zbigniew Zaleski před hlasováním.

Elmar Brok, aby předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 5, který byl vzat v potaz.

Helmut Scholz, aby předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 10, který byl vzat v potaz.

Elmar Brok, aby předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 1, který byl vzat v potaz.

Jacek Saryusz-Wolski, aby předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 1, který byl vzat v potaz.

Krzysztof Lisek, aby předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nové znění za bod 22, který byl vzat v potaz.


10.8. Situace v Iráku (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 a B7-0193/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0188/2014

(nahrazující B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 a B7-0192/2014):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek a Salvador Sedó i Alabart za skupinu PPE;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa a Libor Rouček za skupinu S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica a Hannu Takkula za skupinu ALDE;

Tarja Cronberg za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock a Struan Stevenson za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2014)0171)

(Návrh usnesení B7-0193/2014 se nebere v potaz.)


10.9. Používání ozbrojených bezpilotních letounů (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 a B7-0206/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0201/2014

(nahrazující B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 a B7-0206/2014):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli a Anne Delvaux za skupinu PPE;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica a Sonia Alfano za skupinu ALDE;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Iñaki Irazabalbeitia Fernández za skupinu Verts/ALE;

Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2014)0172)

(Návrh usnesení B7-0205/2014 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Michael Gahler (skupina PPE), aby upřesnil hlasovací seznam své skupiny.

Maria Eleni Koppa, aby předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 2, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.


10.10. Stav dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012) (hlasování)

Zpráva o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012) [2013/2078(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Louis Michel (A7-0051/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou PPE)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0173)


10.11. Evropský zatýkací rozkaz (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o přezkumu evropského zatýkacího rozkazu [2013/2109(INL)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0174)


10.12. Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU (hlasování)

Návrh usnesení B7-0187/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0175)


10.13. Situace ve Venezuele (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 a B7-0218/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0207/2014

(nahrazující B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 a B7-0218/2014):

předložen těmito poslanci:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart a Davor Ivo Stier za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García a Ana Gomes za skupinu S&D;

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE;

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan a Ruža Tomašić za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2014)0176)

(Návrh usnesení B7-0215/2014 se nebere v potaz.)


10.14. Budoucnost vízové politiky EU (hlasování)

Návrh usnesení B7-0194/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0177)


10.15. Zvláštní opatření v rámci společné rybářské politiky, jejichž cílem je rozvíjet úlohu žen (hlasování)

Zpráva o zvláštních opatřeních v rámci společné rybářské politiky, jejichž cílem je rozvíjet úlohu žen [2013/2150(INI)] - Výbor pro rybolov - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajové: Dolores García-Hierro Caraballo a Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0178)


10.16. Poplatek za kopírování pro osobní potřebu (hlasování)

Zpráva o poplatku za kopírování pro osobní potřebu [2013/2114(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Françoise Castex (A7-0114/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ALDE)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0179)

Vystoupení

Jacek Protasiewicz, aby odsoudil způsob, jakým s ním bylo zacházeno na letišti ve Frankfurtu, a článek zveřejněný v jednom německém deníku. (Předsedající oznámil, že záležitost bude postoupena příslušným útvarům).


11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Postoje Rady v 1. čtení

Předsedající oznámil, že na základě čl. 61 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise k:

- postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice evropského Parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD))
předáno věcně příslušný výbor: EMPL

- postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 28. února 2014.


13. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: středa 26. února 2014)

zpráva Klaus-Heiner Lehne a Luigi Berlinguer - A7-0301/2013
Adam Bielan

zpráva Linda McAvan - A7-0276/2013
Dubravka Šuica, Monika Smolková a Charles Tannock

zpráva Mary Honeyball - A7-0071/2014
Krisztina Morvai.

(Hlasování: čtvrtek 27. února 2014)

zpráva Morten Løkkegaard - A7-0059/2014
Mitro Repo, Monika Smolková a Seán Kelly

zpráva Nuno Melo - A7-0477/2013
Seán Kelly

zpráva Tanja Fajon - A7-0104/2014
Zdravka Bušić, Seán Kelly a Elena Băsescu

doporučení Yannick Jadot - A7-0043/2014
Sirpa Pietikäinen

Situace na Ukrajině - (2014/2595(RSP)) - RC-B7-0219/2014
Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Monika Smolková, Mitro Repo, Adam Bielan, Seán Kelly a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Situace v Iráku - (2014/2565(RSP)) - RC-B7-0188/2014
Adam Bielan a Seán Kelly

Používání ozbrojených bezpilotních letounů - (2014/2567(RSP)) - RC-B7-0201/2014
Charles Tannock a Adam Bielan

zpráva Louis Michel - A7-0051/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Adam Bielan a Philip Claeys

zpráva Sarah Ludford - A7-0039/2014
Charles Tannock

Situace ve Venezuele - (2014/2600(RSP)) - RC-B7-0207/2014
Adam Bielan a Seán Kelly

Budoucnost vízové politiky EU - (2014/2586(RSP)) - B7-0194/2014
Charles Tannock a Adam Bielan

zpráva Dolores García-Hierro Caraballo a Raül Romeva i Rueda - A7-0070/2014
Seán Kelly

zpráva Françoise Castex - A7-0114/2014
Monika Smolková a Adam Bielan.


14. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


15. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Doporučení Radě (čl. 121 odst. 3 jednacího řádu)

výbor AFET

- Doporučení Radě k 69. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (2014/2017(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Doporučení Radě týkající se zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského (2014/2016(INI)).


16. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


17. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 10. do 13. března 2014.


18. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 13:35.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí