Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 229kWORD 139k
Torstai 27. helmikuuta 2014 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Venezuelan tilanne (keskustelu)
 5.Epäsuotuisten sääolojen seuraukset useissa jäsenvaltioissa (keskustelu)
 6.Kolmansien maiden kansalaisten viisumivaatimukset ***I - Unionin viisumipolitiikan tulevaisuus (keskustelu)
 7.SOLVIT (lyhyt esittely)
 8.Erityistoimet naisten aseman kehittämiseksi yhteisessä kalastuspolitiikassa (lyhyt esittely)
 9.Yksityisen kopioinnin maksut (lyhyt esittely)
 10.Äänestykset
  
10.1.SOLVIT (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.2.Eurooppalainen tutkintamääräys ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.3.Kolmansien maiden kansalaisten viisumivaatimukset ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.4.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva EU:n ja Indonesian välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.5.Henkilötarkastukset ulkorajoilla ***I (äänestys)
  
10.6.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske ***I (äänestys)
  
10.7.Ukrainan tilanne (äänestys)
  
10.8.Irakin tilanne (äänestys)
  
10.9.Aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö (äänestys)
  
10.10.Perusoikeudet Euroopan unionissa (2012) (äänestys)
  
10.11.Eurooppalainen pidätysmääräys (äänestys)
  
10.12.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva EU:n ja Indonesian välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus (äänestys)
  
10.13.Venezuelan tilanne (äänestys)
  
10.14.Unionin viisumipolitiikan tulevaisuus (äänestys)
  
10.15.Erityistoimet naisten aseman kehittämiseksi yhteisessä kalastuspolitiikassa (äänestys)
  
10.16.Yksityisen kopioinnin maksut (äänestys)
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Vastuuvapauden myöntäminen komissiolle Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 – Ehdotus neuvoston suositukseksi (05848/2014 - C7-0048/2014 - 2013/2195(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

kaikki

- Varainhoitovuoden 2012 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntäminen toimeenpanovirastoille – Ehdotukset neuvoston suosituksiksi (05850/2014 - C7-0049/2014 - 2013/2195(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

kaikki

- Neuvoston suositus Euroopan kehitysrahaston (kahdeksas EKR) toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2012 (05748/2014 - C7-0050/2014 - 2013/2206(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Neuvoston suositus Euroopan kehitysrahaston (yhdeksäs EKR) toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2012 (05750/2014 - C7-0051/2014 - 2013/2206(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Neuvoston suositus Euroopan kehitysrahaston (kymmenes EKR) toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2012 (05753/2014 - C7-0052/2014 - 2013/2206(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Varainhoitovuoden 2012 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntäminen yhteisyrityksille – Ehdotukset neuvoston suosituksiksi (05851/2014 - C7-0053/2014 - 2013/2247(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

BUDG, ITRE, TRAN, ENVI

- Varainhoitovuoden 2012 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntäminen SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti perustetuille elimille – Ehdotukset neuvoston suosituksiksi (05849/2014 - C7-0054/2014 - 2013/2208(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

kaikki

- Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

AGRI, INTA

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla):

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys lasten yhdenvertaisista mahdollisuuksista saada terveydenhuoltoa (B7-0170/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: FEMM
lausuntoa varten: ENVI, EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys korruptioilmiöstä Euroopassa ja maailmassa (B7-0174/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: DEVE, LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Jemenin tilanteesta (B7-0175/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys rattijuopumuksen ehkäisemisestä (B7-0176/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys syövän ehkäisemisestä (B7-0177/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys ruoan haaskauksen torjumisesta (B7-0178/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: ENVI, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys kierrätystaloudesta ja unionin kansalaisten myötävaikutuksesta (B7-0179/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini ja Niccolo Rinaldi. Päätöslauselmaesitys elintarvikkeiden avoimen merkintäjärjestelmän tunnustamisesta (B7-0180/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Bosnian väkivaltaisuuksista (B7-0181/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Gagausian tilanteesta (B7-0182/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Kiinan yhteiskunnallisesta uudistamisesta (B7-0183/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys sukupuolten tasa-arvosta työmarkkinoille pääsyssä (B7-0184/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys opiskelijoiden liikkuvuuden taloudellisista esteistä (B7-0195/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys EU:n ja Kuuban välisistä neuvotteluista (B7-0196/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys epäillyistä sääntöjenvastaisuuksista tiettyjen italialaisten viinien hankintojen jäädyttämisessä Saksassa (B7-0197/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Kiinan kansantasavallan ja Kiinan tasavallan välien liennyttämisestä (B7-0198/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys kulttuurista ja urheilusta vammaisten osallistumisen välineenä (B7-0199/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys lehdistönvapaudesta Turkissa (B7-0200/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys verkkokiusaamisen torjunnasta (B7-0208/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys lasten terveyden suojelusta ja terveydenhoitokustannusten vähentämisestä (B7-0209/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys robottitekniikan sosiaalistamisesta terveydenhuollon alalla (B7-0210/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys älykkäiden roskasäiliöiden käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämisessä (B7-0211/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Adam Bielan. Päätöslauselmaesitys vähemmistöjen suojelusta Burmassa/Myanmarissa (B7-0213/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

- Adam Bielan. Päätöslauselmaesitys astmasta (B7-0214/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


3. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta alueiden komitean esittämää hanketta, joka koskee sen organisaatiokaavion muuttamista.

Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti Euroopan komissio on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle jaksotettujen määrärahojen ja jaksottamattomien määrärahojen siirrosta vuodelta 2013 vuodelle 2014.


4. Venezuelan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2014/2600(RSP))

Algirdas Šemeta (komission jäsen) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) nimissä.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Luis Yáñez-Barnuevo García S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, Nikolaos Chountis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Antonio Masip Hidalgo, ja Gabriel Mato Adrover.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Záborská, Davor Ivo Stier, Paul Murphy joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rui Tavares, Eduard Kukan, Vicente Miguel Garcés Ramón, Adam Bielan ja Seán Kelly.

Algirdas Šemeta käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2014/2600(RSP)) (B7-0207/2014)

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2014/2600(RSP)) (B7-0212/2014)

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2014/2600(RSP)) (B7-0215/2014)

- Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García ja María Muñiz De Urquiza S&D-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2014/2600(RSP)) (B7-0217/2014)

- Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2014/2600(RSP)) (B7-0218/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.2.2014, kohta 10.13.


5. Epäsuotuisten sääolojen seuraukset useissa jäsenvaltioissa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Epäsuotuisten sääolojen seuraukset useissa jäsenvaltioissa (2014/2599(RSP))

Algirdas Šemeta (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid PPE-ryhmän puolesta, Derek Vaughan S&D-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicole Sinclaire, Rosa Estaràs Ferragut, Francesca Barracciu, Karima Delli, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Marco Scurria, Antonio Masip Hidalgo, Isabelle Thomas, María Irigoyen Pérez, Edite Estrela ja Tanja Fajon.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, Pat the Cope Gallagher, Milan Zver, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Nikos Chrysogelos ja Francisco José Millán Mon.

Davor Ivo Stier käytti puheenvuoron.

Algirdas Šemeta käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


6. Kolmansien maiden kansalaisten viisumivaatimukset ***I - Unionin viisumipolitiikan tulevaisuus (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000028/2014) Juan Fernando López Aguilar kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta komissiolle: Unionin viisumipolitiikan tulevaisuus. (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon esitteli mietinnön.

Juan Fernando López Aguilar esitteli kysymyksen.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta, Ioan Enciu S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nikola Vuljanić GUE/NGL-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Monica Luisa Macovei.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica, Iosif Matula ja Andrej Plenković.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta ja Tanja Fajon.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski ja Tatjana Ždanoka kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta EU:n viisumipolitiikan tulevaisuudesta (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.2.2014, kohta 10.3 ja istunnon pöytäkirja 27.2.2014, kohta 10.4.


7. SOLVIT (lyhyt esittely)

Mietintö sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkosta (SOLVIT) [2013/2154(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

Morten Løkkegaard esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt ja Marino Baldini.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.2.2014, kohta 10.1.


8. Erityistoimet naisten aseman kehittämiseksi yhteisessä kalastuspolitiikassa (lyhyt esittely)

Mietintö erityistoimista naisten aseman kehittämiseksi yhteisessä kalastuspolitiikassa [2013/2150(INI)] - Kalatalousvaliokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Dolores García-Hierro Caraballo ja Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

Dolores García-Hierro Caraballo ja Raül Romeva i Rueda esittelivät laatimansa mietinnön

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica, Francesca Barracciu, Gabriel Mato Adrover, Marino Baldini, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Tonino Picula ja Maria do Céu Patrão Neves.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.2.2014, kohta 10.15.


9. Yksityisen kopioinnin maksut (lyhyt esittely)

Mietintö yksityisen kopioinnin maksuista [2013/2114(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Françoise Castex (A7-0114/2014)

Françoise Castex esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Antonio Masip Hidalgo, Christian Engström ja Zbigniew Zaleski.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.2.2014, kohta 10.16.


(Istunto keskeytettiin klo 11.35 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

10. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. SOLVIT (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkosta (SOLVIT) [2013/2154(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0164)


10.2. Eurooppalainen tutkintamääräys ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nuno Melo (A7-0477/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

JÄSENVALTIOIDEN ALOITE, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0165)


10.3. Kolmansien maiden kansalaisten viisumivaatimukset ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0166)


10.4. Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva EU:n ja Indonesian välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0167)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


10.5. Henkilötarkastukset ulkorajoilla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yksinkertaistetun järjestelmän käyttöönotosta henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että Kroatia ja Kypros hyväksyvät yksipuolisesti tietyt asiakirjat kansallisia viisumejaan vastaaviksi alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten tai 180 vuorokauden pituista ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää alueellaan oleskelua varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 895/2006/EY ja N:o 582/2008/EY kumoamisesta [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0168)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0168)


10.6. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta [COM(2012)0650 - C7-0371/2012- 2012/0309(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0169)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0169)

Puheenvuorot:

Mariya Gabriel (esittelijä) ennen äänestystä.


10.7. Ukrainan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 ja B7-0224/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0219/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 ja B7-0224/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere ja Andrej Plenković PPE-ryhmän puolesta

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala ja Wolfgang Kreissl-Dörfler S&D-ryhmän puolesta

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein ja Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes ja Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta

sitoutumaton Adrian Severin.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0170)

(Päätöslauselmaesitys B7-0221/2014 raukesi.)

Puheenvuorot:

Zbigniew Zaleski ennen äänestystä.

Elmar Brok esitti 5 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Helmut Scholz esitti 10 tarkistukseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Elmar Brok esitti 14 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Jacek Saryusz-Wolski esitti 1 tarkistukseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Krzysztof Lisek esitti suullisen tarkistuksen lisätäkseen 22 kohdan jälkeen uuden kohdan, joka hyväksyttiin.


10.8. Irakin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 ja B7-0193/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0188/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 ja B7-0192/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek ja Salvador Sedó i Alabart PPE-ryhmän puolesta

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa ja Libor Rouček S&D-ryhmän puolesta

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica ja Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta

Tarja Cronberg Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0171)

(Päätöslauselmaesitys B7-0193/2014 raukesi.)


10.9. Aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 ja B7-0206/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0201/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 ja B7-0206/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli ja Anne Delvaux PPE-ryhmän puolesta

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE-ryhmän puolesta

Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0172)

(Päätöslauselmaesitys B7-0205/2014 raukesi.)

Puheenvuorot:

Michael Gahler (PPE-ryhmä) esittääkseen ryhmänsä äänestyslistaa koskevan täsmennyksen.

Maria Eleni Koppa esitti tarkistukseen 2 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, sillä yli 40 jäsentä vastusti sitä.


10.10. Perusoikeudet Euroopan unionissa (2012) (äänestys)

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2012) [2013/2078(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Louis Michel (A7-0051/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0173)


10.11. Eurooppalainen pidätysmääräys (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle eurooppalaisen pidätysmääräyksen uudelleentarkastelusta [2013/2109(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0174)


10.12. Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva EU:n ja Indonesian välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0187/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0175)


10.13. Venezuelan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 ja B7-0218/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0207/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 ja B7-0218/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart ja Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0176)

(Päätöslauselmaesitys B7-0215/2014 raukesi.)


10.14. Unionin viisumipolitiikan tulevaisuus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0194/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0177)


10.15. Erityistoimet naisten aseman kehittämiseksi yhteisessä kalastuspolitiikassa (äänestys)

Mietintö erityistoimista naisten aseman kehittämiseksi yhteisessä kalastuspolitiikassa [2013/2150(INI)] - Kalatalousvaliokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Dolores García-Hierro Caraballo ja Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0178)


10.16. Yksityisen kopioinnin maksut (äänestys)

Mietintö yksityisen kopioinnin maksuista [2013/2114(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Françoise Castex (A7-0114/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ALDE-ryhmän esittämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0179)

Puheenvuorot:

Jacek Protasiewicz valittaakseen Frankfurtin lentoasemalla saamaansa kohtelua ja ilmoittaakseen aiheesta saksalaisessa lehdessä julkaistusta artikkelista. (Puhemies ilmoitti, että kysymys annetaan toimivaltaisten elinten käsiteltäväksi).


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston yhteiset kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi moottoriajoneuvojen ja varaosaäänenvaimennusjärjestelmien melutasosta, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivin 70/157/ETY kumoamisesta (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 28. helmikuuta 2014.


13. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset keskiviikkona 26. helmikuuta 2014)

Mietintö Klaus-Heiner Lehne ja Luigi Berlinguer - A7-0301/2013
Adam Bielan

Mietintö Linda McAvan - A7-0276/2013
Dubravka Šuica, Monika Smolková ja Charles Tannock

Mietintö Mary Honeyball - A7-0071/2014
Krisztina Morvai.

(Äänestykset torstaina 27. helmikuuta 2014)

Mietintö Morten Løkkegaard - A7-0059/2014
Mitro Repo, Monika Smolková ja Seán Kelly

Mietintö Nuno Melo - A7-0477/2013
Seán Kelly

Mietintö Tanja Fajon - A7-0104/2014
Zdravka Bušić, Seán Kelly ja Elena Băsescu

Suositus Yannick Jadot - A7-0043/2014
Sirpa Pietikäinen

Ukrainan tilanne - (2014/2595(RSP)) - RC-B7-0219/2014
Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Monika Smolková, Mitro Repo, Adam Bielan, Seán Kelly ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irakin tilanne - (2014/2565(RSP)) - RC-B7-0188/2014
Adam Bielan ja Seán Kelly

Aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö - (2014/2567(RSP)) - RC-B7-0201/2014
Charles Tannock ja Adam Bielan

Mietintö Louis Michel - A7-0051/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Adam Bielan ja Philip Claeys

Mietintö Sarah Ludford - A7-0039/2014
Charles Tannock

Venezuelan tilanne - (2014/2600(RSP)) - RC-B7-0207/2014
Adam Bielan ja Seán Kelly

Unionin viisumipolitiikan tulevaisuus - (2014/2586(RSP)) - B7-0194/2014
Charles Tannock ja Adam Bielan

Mietintö Dolores García-Hierro Caraballo ja Raül Romeva i Rueda - A7-0070/2014
Seán Kelly

Mietintö Françoise Castex - A7-0114/2014
Monika Smolková ja Adam Bielan.


14. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Suositukset neuvostolle (työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohta)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istunnosta (2014/2017(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

- Suositus Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta (2014/2016(INI)).


16. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


17. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 10. maaliskuuta 2014 - 13. maaliskuuta 2014.


18. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 13.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abela Baldacchino, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö