Indeks 
Zapisnik
PDF 230kWORD 165k
Četvrtak, 27. veljače 2014. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Prijenos odobrenih sredstava
 4.Stanje u Venezueli (rasprava)
 5.Posljedice nepovoljnih vremenskih uvjeta u različitim državama članicama (rasprava)
 6.Zahtjevi za vizu za državljane trećih zemalja ***I - Budućnost vizne politike EU-a (rasprava)
 7.SOLVIT (kratko predstavljanje)
 8.Konkretne mjere za veću ulogu žena na području zajedničke ribarstvene politike (kratko predstavljanje)
 9.Pristojbe na privatno umnožavanje (kratko predstavljanje)
 10.Glasovanje
  
10.1.SOLVIT (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.2.Europski istražni nalog ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.3.Zahtjevi za vizu za državljane trećih zemalja ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.4.Dobrovoljni partnerski sporazum između EU-a i Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u EU *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.5.Kontrola osoba na vanjskim granicama ***I (glasovanje)
  
10.6.Treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica država članica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva ***I (glasovanje)
  
10.7.Stanje u Ukrajini (glasovanje)
  
10.8.Stanje u Iraku (glasovanje)
  
10.9.Upotreba naoružanih bespilotnih letjelica (glasovanje)
  
10.10.Temeljna prava u Europskoj uniji (2012.) (glasovanje)
  
10.11.Europski uhidbeni nalog (glasovanje)
  
10.12.Dobrovoljni partnerski sporazum između EU-a i Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u EU (glasovanje)
  
10.13.Stanje u Venezueli (glasovanje)
  
10.14.Budućnost vizne politike EU-a (glasovanje)
  
10.15.Konkretne mjere za veću ulogu žena na području zajedničke ribarstvene politike (glasovanje)
  
10.16.Pristojbe na privatno umnožavanje (glasovanje)
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Stajališta Vijeća u prvom čitanju
 13.Obrazloženja glasovanja
 14.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 15.Odluke o određenim dokumentima
 16.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 17.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 18.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Oldřich VLASÁK
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30.


2. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Razrješnica koja se daje Komisiji u odnosu na izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012. - nacrt preporuke Vijeća (05848/2014 - C7-0048/2014 - 2013/2195(DEC))

upućeno

nadležni :

CONT

mišljenje :

svi

- Razrješnica koja se daje izvršnim agencijama u vezi s izvršenjem općeg proračuna za financijsku godinu 2012. - nacrti preporuka Vijeća (05850/2014 - C7-0049/2014 - 2013/2195(DEC))

upućeno

nadležni :

CONT

mišljenje :

svi

- Preporuka Vijeća o razrješnici koja se daje Komisiji u vezi s provedbom operacija Europskog razvojnog fonda (osmi ERF) za financijsku godinu 2012. (05748/2014 - C7-0050/2014 - 2013/2206(DEC))

upućeno

nadležni :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Preporuka Vijeća o razrješnici koja se daje Komisiji u vezi s provedbom operacija Europskog razvojnog fonda (deveti ERF) za financijsku godinu 2012. (05750/2014 - C7-0051/2014 - 2013/2206(DEC))

upućeno

nadležni :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Preporuka Vijeća o razrješnici koja se daje Komisiji u vezi s provedbom operacija Europskog razvojnog fonda (deseti ERF) za financijsku godinu 2012. (05753/2014 - C7-0052/2014 - 2013/2206(DEC))

upućeno

nadležni :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica koja se daje zajedničkim poduzećima u vezi s izvršenjem proračuna za financijsku godinu 2012. - nacrti preporuka Vijeća (05851/2014 - C7-0053/2014 - 2013/2247(DEC))

upućeno

nadležni :

CONT

mišljenje :

BUDG, ITRE, TRAN, ENVI

- Razrješnica koja se daje tijelima osnovanim na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu u vezi s izvršenjem općeg proračuna za financijsku godinu 2012. - nacrti preporuka Vijeća (05849/2014 - C7-0054/2014 - 2013/2208(DEC))

upućeno

nadležni :

CONT

mišljenje :

svi

- Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE))

upućeno

nadležni :

AFET

mišljenje :

AGRI, INTA

2) zastupnika, des prijedlozi rezolucija (članak 120. Poslovnika)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o pravednom pristupu zdravlju maloljetnika (B7-0170/2014)
upućeno nadležni: FEMM
mišljenje: ENVI, EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o korupciji u Europi i svijetu (B7-0174/2014)
upućeno nadležni: AFET
mišljenje: DEVE, LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o stanju u Jemenu (B7-0175/2014)
upućeno nadležni: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o sprječavanju vožnje u alkoholiziranom stanju (B7-0176/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o prevenciji raka (B7-0177/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o sprječavanju rasipanja hrane (B7-0178/2014)
upućeno nadležni: AGRI
mišljenje: ENVI, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o reciklaži i aktivnoj ulozi europskih građana (B7-0179/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini Niccolo Rinaldi. Prijedlog rezolucije o priznavanju transparentnog označavanja prehrambenih proizvoda (B7-0180/2014)
upućeno nadležni: ENVI
mišljenje: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o nasilju u Bosni (B7-0181/2014)
upućeno nadležni: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o stanju u Gagauziji (B7-0182/2014)
upućeno nadležni: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o reformi socijalnog sektora u Kini (B7-0183/2014)
upućeno nadležni: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o jednakosti spolova u pristupu tržištu rada (B7-0184/2014)
upućeno nadležni: EMPL
mišljenje: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o financijskim preprekama mobilnosti studenata (B7-0195/2014)
upućeno nadležni: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o pregovorima između EU-a i Kube (B7-0196/2014)
upućeno nadležni: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o sumnjama na nepravilnosti u vezi sa zabranom prodaje određenih pošiljki talijanskog vina u Njemačkoj (B7-0197/2014)
upućeno nadležni: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o popuštanju napetosti između Narodne Republike Kine i Republike Kine na Tajvanu (B7-0198/2014)
upućeno nadležni: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o kulturnim i sportskim aktivnostima kao instrumentu za sudjelovanje za osobe s invaliditetom (B7-0199/2014)
upućeno nadležni: EMPL
mišljenje: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o slobodi tiska u Turskoj (B7-0200/2014)
upućeno nadležni: AFET
mišljenje: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o borbi protiv vršnjačkog zlostavljanja na internetu (B7-0208/2014)
upućeno nadležni: LIBE
mišljenje: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o zaštiti zdravlja djece i smanjenju potrošnje u zdravstvenom sustavu (B7-0209/2014)
upućeno nadležni: ENVI
mišljenje: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o uvođenju robotske tehnologije na području zdravstva (B7-0210/2014)
upućeno nadležni: ITRE
mišljenje: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Prijedlog rezolucije o pametnim kontejnerima za zbrinjavanje otpadne električne i elektroničke opreme (OEEO) (B7-0211/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Adam Bielan. Prijedlog rezolucije o zaštiti manjina u Burmi/Republici Unije Mjanme (B7-0213/2014)
upućeno nadležni: AFET

- Adam Bielan. Prijedlog rezolucije o astmi (B7-0214/2014)
upućeno nadležni: ENVI


3. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 50. stavkom 1. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je ne uložiti prigovor na nacrt koji je podnio Odbor regija u vezi s izmjenom svoje organizacijske strukture.

U skladu s člankom 13. stavcima 1. i 2. Financijske uredbe Europska komisija obavijestila je Tijelo za proračunski nadzor o prijenosu diferenciranih odobrenih sredstava i nediferenciranih odobrenih sredstava iz 2013. u 2014.


4. Stanje u Venezueli (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Venezueli (2014/2600(RSP))

Algirdas Šemeta (povjerenik Komisije) dao je izjavu au nom de Catherine Ashton (potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime kluba PPE, Luis Yáñez-Barnuevo García, u ime kluba S&D, Renate Weber, u ime kluba ALDE, Rui Tavares, u ime kluba Verts/ALE, Charles Tannock, u ime kluba ECR, Inês Cristina Zuber, u ime kluba GUE/NGL, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, Nikolaos Chountis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Antonio Masip Hidalgo, i Gabriel Mato Adrover.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Záborská, Davor Ivo Stier, Paul Murphy koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Rui Tavares, Eduard Kukan, Vicente Miguel Garcés Ramón, Adam Bielan i Seán Kelly.

Govorio je Algirdas Šemeta.

Podneseni prijedlozi rezolucija na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuju rasprave:

- Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime kluba PPE, o stanju u Venezueli (2014/2600(RSP)) (B7-0207/2014);

- Charles Tannock, u ime kluba ECR, o stanju u Venezueli (2014/2600(RSP)) (B7-0212/2014);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa, u ime kluba GUE/NGL, o stanju u Venezueli (2014/2600(RSP)) (B7-0215/2014);

- Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García i María Muñiz De Urquiza, u ime kluba S&D, o stanju u Venezueli (2014/2600(RSP)) (B7-0217/2014);

- Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, u ime kluba ALDE, o situaciji u Venezueli (2014/2600(RSP)) (B7-0218/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika od 27.2.2014..


5. Posljedice nepovoljnih vremenskih uvjeta u različitim državama članicama (rasprava)

Izjava Komisije: Posljedice nepovoljnih vremenskih uvjeta u različitim državama članicama (2014/2599(RSP))

Algirdas Šemeta (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, u ime kluba PPE, Derek Vaughan, u ime kluba S&D, Catherine Bearder, u ime kluba ALDE, Satu Hassi, u ime kluba Verts/ALE, Younous Omarjee, u ime kluba GUE/NGL, Nicole Sinclaire, nezavisna zastupnica, Rosa Estaràs Ferragut, Francesca Barracciu, Karima Delli, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Marco Scurria, Antonio Masip Hidalgo, Isabelle Thomas, María Irigoyen Pérez, Edite Estrela i Tanja Fajon.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, Pat the Cope Gallagher, Milan Zver, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Nikos Chrysogelos i Francisco José Millán Mon.

Govorio je Davor Ivo Stier.

Govorio je Algirdas Šemeta.

Rasprava je zaključena.


6. Zahtjevi za vizu za državljane trećih zemalja ***I - Budućnost vizne politike EU-a (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000028/2014) koje je postavio Juan Fernando López Aguilar, u ime Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, Komisiji: Budućnost vizne politike EU-a (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon predstavila je izvješće.

Juan Fernando López Aguilar obrazložio je pitanje.

Govorio je Algirdas Šemeta (povjerenik Komisije).

Govorili su: Marian-Jean Marinescu, u ime kluba PPE, Ioan Enciu, u ime kluba S&D, Renate Weber, u ime kluba ALDE, Tatjana Ždanoka, u ime kluba Verts/ALE, Nikola Vuljanić, u ime kluba GUE/NGL, Adam Bielan, u ime kluba ECR, Andrew Henry William Brons, nezavisni zastupnik, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra i Monica Luisa Macovei.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Dubravka Šuica, Iosif Matula i Andrej Plenković.

Govorili su: Algirdas Šemeta i Tanja Fajon.

Podneseni prijedlog rezolucije na osnovi članka 115. stavka 5. Poslovnika kojim se zaključuje rasprava:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski i Tatjana Ždanoka, u ime Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, o budućnosti vizne politike (EU-a 2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika od 27.2.2014. i točka 10.4 zapisnika od 27.2.2014..


7. SOLVIT (kratko predstavljanje)

Izvješće o mreži SOLVIT [2013/2154(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

Morten Løkkegaard održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt i Marino Baldini.

Govorio je Algirdas Šemeta (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Alejo VIDAL-QUADRAS
potpredsjednik

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika od 27.2.2014..


8. Konkretne mjere za veću ulogu žena na području zajedničke ribarstvene politike (kratko predstavljanje)

Izvješće o konkretnim mjerama za veću ulogu žena na području zajedničke ribarstvene politike [2013/2150(INI)] - Odbor za ribarstvo - Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestitelji: Dolores García-Hierro Caraballo i Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

Dolores García-Hierro Caraballo i Raül Romeva i Rueda predstavili su izvješće.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Dubravka Šuica, Francesca Barracciu, Gabriel Mato Adrover, Marino Baldini, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Tonino Picula i Maria do Céu Patrão Neves.

Govorio je Algirdas Šemeta (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 10.15 zapisnika od 27.2.2014..


9. Pristojbe na privatno umnožavanje (kratko predstavljanje)

Izvješće o pristojbama na privatno umnožavanje [2013/2114(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Françoise Castex (A7-0114/2014)

Françoise Castex održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Antonio Masip Hidalgo, Christian Engström i Zbigniew Zaleski.

Govorio je Algirdas Šemeta (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 10.16 zapisnika od 27.2.2014..


(Sjednica je prekinuta u 11:35 u očekivanju glasovanja, a ponovno je nastavljena u 12:00)

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

10. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


10.1. SOLVIT (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o mreži SOLVIT [2013/2154(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0164)


10.2. Europski istražni nalog ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Nuno Melo (A7-0477/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

INICIJATIVA DRŽAVA ČLANICA, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0165)


10.3. Zahtjevi za vizu za državljane trećih zemalja ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0166)


10.4. Dobrovoljni partnerski sporazum između EU-a i Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u EU *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Vijeća o sklapanju Dobrovoljnog partnerskog sporazuma između Europske unije i Republike Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0167)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


10.5. Kontrola osoba na vanjskim granicama ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju pojednostavljenog režima kontrole osoba na vanjskim granicama na temelju jednostranog priznanja Hrvatske i Cipra da su određeni dokumenti ekvivalentni njihovim nacionalnim vizama za potrebe tranzita ili planiranih boravaka na njihovim teritorijima koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem 180-dnevnom razdoblju i stavljanju izvan snage Odluke br. 895/2006/EZ i Odluke br. 582/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0168)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0168)


10.6. Treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica država članica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica država članica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva [COM(2012)0650 - C7-0371/2012- 2012/0309(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0169)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0169)

Govorili su:

Mariya Gabriel (izvjestiteljica) prije glasovanja.


10.7. Stanje u Ukrajini (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 i B7-0224/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0219/2014

(koji zamjenjuje B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 i B7-0224/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere i Andrej Plenković, u ime kluba PPE;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala i Wolfgang Kreissl-Dörfler, u ime kluba S&D;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein i Marian Harkin, u ime kluba ALDE;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes i Malika Benarab-Attou, u ime kluba Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski i Valdemar Tomaševski, u ime kluba ECR;

Adrian Severin, nezavisni zastupnik.

Usvojen (P7_TA(2014)0170)

(Prijedlog rezolucije B7-0221/2014 se ne razmatra.)

Govorili su:

Zbigniew Zaleski, prije glasovanja.

Elmar Brok, kako bi predložio usmeni amandman na amandman 5., koji je usvojen.

Helmut Scholz, kako bi predložio usmeni amandman na amandman 10., koji je usvojen.

Elmar Brok, kako bi predložio usmeni amandman na amandman 14., koji je usvojen..

Jacek Saryusz-Wolski, kako bi predložio usmeni amandman na amandman 1., koji je usvojen..

Krzysztof Lisek, kako bi predložio usmeni amandman o umetanju novog teksta nakon stavka 22., koji je usvojen.


10.8. Stanje u Iraku (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 i B7-0193/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0188/2014

(koji zamjenjujeB7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 i B7-0192/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek i Salvador Sedó i Alabart, u ime kluba PPE;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa i Libor Rouček, u ime kluba S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica i Hannu Takkula, u ime kluba ALDE;

Tarja Cronberg, u ime kluba Verts/ALE;

Charles Tannock i Struan Stevenson, u ime kluba ECR.

Usvojen (P7_TA(2014)0171)

(Prijedlog rezolucije B7-0193/2014 se ne razmatra.)


10.9. Upotreba naoružanih bespilotnih letjelica (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 i B7-0206/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0201/2014

(koji zamjenjujeB7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 i B7-0206/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli i Anne Delvaux, u ime kluba PPE;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi i Liisa Jaakonsaari, u ime kluba S&D;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica i Sonia Alfano, u ime kluba ALDE;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Iñaki Irazabalbeitia Fernández, u ime kluba Verts/ALE;

Sabine Lösing, u ime kluba GUE/NGL.

Usvojen (P7_TA(2014)0172)

(Prijedlog rezolucije B7-0205/2014 se ne razmatra.)

Govorili su:

Michael Gahler (klub PPE), kako bi unio detalj na glasački popis svoga kluba.

Maria Eleni Koppa, kako bi predložila usmeni amandman na amandman 2., koji nije usvojen, jer se više od 40 zastupnika usprotivilo njegovom razmatranju.


10.10. Temeljna prava u Europskoj uniji (2012.) (glasovanje)

Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji (2012.) [2013/2078(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Louis Michel (A7-0051/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio klub PPE)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0173)


10.11. Europski uhidbeni nalog (glasovanje)

Izvješće s preporukama Komisiji o reviziji europskog uhidbenog naloga [2013/2109(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0174)


10.12. Dobrovoljni partnerski sporazum između EU-a i Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u EU (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B7-0187/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0175)


10.13. Stanje u Venezueli (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 i B7-0218/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0207/2014

(koji zamjenjujeB7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 i B7-0218/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart i Davor Ivo Stier, u ime kluba PPE;

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García i Ana Gomes, u ime kluba S&D;

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula i Alexander Graf Lambsdorff, u ime kluba ALDE;

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan i Ruža Tomašić, u ime kluba ECR.

Usvojen (P7_TA(2014)0176)

(Prijedlog rezolucije B7-0215/2014 se ne razmatra.)


10.14. Budućnost vizne politike EU-a (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B7-0194/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0177)


10.15. Konkretne mjere za veću ulogu žena na području zajedničke ribarstvene politike (glasovanje)

Izvješće o konkretnim mjerama za veću ulogu žena na području zajedničke ribarstvene politike [2013/2150(INI)] - Odbor za ribarstvo - Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestitelji: Dolores García-Hierro Caraballo i Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0178)


10.16. Pristojbe na privatno umnožavanje (glasovanje)

Izvješće o pristojbama na privatno umnožavanje [2013/2114(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Françoise Castex (A7-0114/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio klub ALDE)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0179)

Govorili su:

Jacek Protasiewicz, kako bi prijavio način na koji je s njim postupano u zračnoj luci u Frankfurtu te osudio članak o tom incidentu koji se pojavio u njemačkom tisku. (Predsjednik je izjavio da će taj predmet biti upućen nadležnim tijelima).


11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


12. Stajališta Vijeća u prvom čitanju

Predsjednik je u skladu s člankom 61. stavkom 1. Poslovnika priopćio da je od Vijeća zaprimio sljedeća stajališta, zajedno s razlozima zbog kojih ih je Vijeće usvojilo, kao i stajalište Komisije o:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD))
upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o razini buke motornih vozila i zamjenskih sustava za prigušivanje te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 70/157/EEZ (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD))
upućeno nadležnom odboru: ENVI

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 28. veljače 2014.


13. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od srijede 26 veljače 2014)

Izvješće Klaus-Heiner Lehne i Luigi Berlinguer - A7-0301/2013
Adam Bielan

Izvješće Linda McAvan - A7-0276/2013
Dubravka Šuica, Monika Smolková i Charles Tannock

Izvješće Mary Honeyball - A7-0071/2014
Krisztina Morvai.

(Glasovanje od četvrtka 27 veljače 2014)

Izvješće Morten Løkkegaard - A7-0059/2014
Mitro Repo, Monika Smolková i Seán Kelly

Izvješće Nuno Melo - A7-0477/2013
Seán Kelly

Izvješće Tanja Fajon - A7-0104/2014
Zdravka Bušić, Seán Kelly i Elena Băsescu

Preporuka Yannick Jadot - A7-0043/2014
Sirpa Pietikäinen

Stanje u Ukrajini - (2014/2595(RSP)) - RC-B7-0219/2014
Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Monika Smolková, Mitro Repo, Adam Bielan, Seán Kelly i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Stanje u Iraku - (2014/2565(RSP)) - RC-B7-0188/2014
Adam Bielan i Seán Kelly

Upotreba naoružanih bespilotnih letjelica - (2014/2567(RSP)) - RC-B7-0201/2014
Charles Tannock i Adam Bielan

Izvješće Louis Michel - A7-0051/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Adam Bielan i Philip Claeys

Izvješće Sarah Ludford - A7-0039/2014
Charles Tannock

Stanje u Venezueli - (2014/2600(RSP)) - RC-B7-0207/2014
Adam Bielan i Seán Kelly

Budućnost vizne politike EU-a - (2014/2586(RSP)) - B7-0194/2014
Charles Tannock i Adam Bielan

Izvješće Dolores García-Hierro Caraballo i Raül Romeva i Rueda - A7-0070/2014
Seán Kelly

Izvješće Françoise Castex - A7-0114/2014
Monika Smolková i Adam Bielan.


14. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


15. Odluke o određenim dokumentima

PreporukaPreporuke Vijeću (članak 121. stavak 3. Poslovnika)

Odbor AFET

- Preporuka Vijeću o 69. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda (2014/2017(INI))
(mišljenje: DEVE)

- Preporuka Vijeću o uvođenju zajedničkih viznih ograničenja za ruske dužnosnike upletene u slučaj Sergeja Magnjitskog (2014/2016(INI))


16. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 179. stavkom 2. Poslovnika, zapisnik s ove dnevne sjednice podnosi se Europskom parlamentu na usvajanje na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


17. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 10. ožujka 2014. do 13. ožujka 2014.


18. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 13:35.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Abela Baldacchino, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti